Δήμος Τρικκαίων

«STEAM for All»: Ανοιχτός διαδικτυακός διαγωνισμός για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων

27 Ιανουαρίου 2021

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης STEM του Κολλεγίου Ανατόλια σε συνεργασία με την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών STEMigrants.eu συνδιοργανώνουν τον Διαγωνισμό «STEAM for All» υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Καθώς ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των Δημοτικών της Ελλάδας, οι διοργανωτές προσκαλούν:

–  εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού)

– εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Δημοτικών Σχολείων, καθώς και

– εκπαιδευτικούς μη-τυπικής εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων (ηλικίας 6-11 ετών)

να συμμετέχουν με τους μαθητές/τριες τους υλοποιώντας δραστηριότητες εκπαίδευσης STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

Στόχος του διαγωνισμού είναι η εμπλοκή των μαθητών/ριών σε δραστηριότητες της εκπαίδευσης STEAM, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, και η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων με βιωματική προσέγγιση.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται επίσης σε πρόσφυγες και μετανάστες/τριες μαθητές/τριες σε μία προσπάθεια να υποστηριχθεί η ένταξή τους στη νέα για αυτούς εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας.

Η υποβολή των προτάσεων και η ανάρτηση των δραστηριοτήτων θα γίνουν μέσω διαδικτυκακής πλατφόρμας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα STEMigrants.eu. Το STEMigrants είναι μια πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και αποσκοπεί στην παράκαμψη του γλωσσικού εμποδίου που αντιμετωπίζουν σε όλες τις βαθμίδες οι εκπαιδευτικοί που έχουν στην τάξη τους πρόσφυγες/μετανάστες μαθητές/τριες. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι τα υλικά και οι οδηγίες για δραστηριότητες STEM να δίνονται στην κοινή γλώσσα όλων των παιδιών: τις εικόνες και τα βίντεο.

Κινητήριος δύναμη αυτής της προσπάθειας θα είναι και οι ίδιοι ο μαθητές και οι μαθήτριες του Κολλεγίου Γυμνασίου του Κολλεγίου Ανατόλια. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους από δραστηριότητες STEM και την εξοικείωση με τις Επιστήμες που έχουν αποκτήσει στις εργαστηριακές υποδομές του Κολλεγίου Ανατόλια, τα παιδιά θα ετοιμάσουν υποστηρικτικά βίντεο και δραστηριότητες, ώστε να δώσουν ιδέες, έμπνευση και  καθοδήγηση στους μικρότερους μαθητές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected], 2310398277 (Πέγγυ Περακάκη, Κολλέγιο Ανατόλια).

https://anatolia.edu.gr/steam-for-all

Από το γραφείο Τύπου