Δήμος Τρικκαίων

Στη Βαρκελώνη παρουσιάστηκε ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Δ. Τρικκαίων

22 Νοεμβρίου 2019

 

Τα αποτελέσματα ευρωπαϊκού προγράμματος παρουσίασε ο Δήμος Τρικκαίων σε πανευρωπαϊκή συνάντηση στη Βαρκελώνη. Η αντιδήμαρχος κ. Βασιλένα Μητσιάδη στην καταλανική πόλη εκπροσώπησε τον Δήμο και παρουσίασε το αποτέλεσμα της συνεργασίας στο πρόγραμμα URBInclusion και ειδικά στο ζήτημα της «συμπερίληψης» δράσεων για τους Ρομά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως τόνισε η κ. Μητσιάδη, υλοποιήθηκε και με το Κέντρο Κοινότητας – παράρτημα Ρομά και αφορούσε σε δράσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε διαφορετικά επίπεδα (υγεία, εκπαίδευση κ.α.), αποτέλεσμα της εξωστρέφειας του Δήμου Τρικκαίων.

Ο πλήρης τίτλος του προγράμματος ήταν «URBACT III-URBINCLUSION» – «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές»  και μετείχαν, εκτός του Δήμου Τρικκαίων οι Βαρκελώνη, Λυών, Γλασκώβη, Κοπεγχάγη, Τορίνο, Νάπολη, Κρακοβία, Τιμισοάρα. Στη διάρκειά του οι συμμετέχουσες πόλεις ανέδειξαν τα προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα URBACT III ο Δήμος Τρικακίων υλοποιεί άλλες τρεις δράσεις- δίκτυα: BioCanteens, GenderedLandscape, DI4C

Το πρόγραμμα URBACT III έχει οργανωθεί γύρω από τέσσερις κύριους στόχους: :

Α. Ανάπτυξη Ικανοτήτων
Β. Σχεδίαση Πολιτικών
Γ. Εφαρμογή πολιτικών
Δ.  Κεφαλαιοποίηση  και διάδοση γνώσης
Το URBACT χρησιμοποιεί πηγές και τεχνογνωσία για να ενδυναμώσει την ικανότητα των πόλεων να παραδώσουν μια ολοκληρωμένη αστική στρατηγική και ενέργειες  πάνω στη θεματική ανάλογα με τις προκλήσεις.

Από το γραφείο Τύπου