Δήμος Τρικκαίων

Στην Πύλη η νέα δράση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δ. Τρικκαίων

20 Δεκεμβρίου 2021

Και εκτός Δήμου Τρικκαίων η δράση για τη βία ενάντια γυναικών, από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Τρικκαίων. Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας της Πύλης, με τη διανομή υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια) την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Τα στελέχη των δύο φορέων ήρθαν σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής συζητώντας μαζί τους για την κακοποίηση των γυναικών καθώς και την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, δίνοντας παράλληλα πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης.Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων  Βίας δήμου Τρικκαίων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα κάθε είδους βίας ή πολλαπλών διακρίσεων, στεγάζεται στην πόλη των Τρικάλων, επί της οδού Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς (κτίριο Ε ΚΑΠΗ-έναντι ΔΕΗ) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία/Δήμος Τρικκαίων », με Κωδικό ΟΠΣ 5000586 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) « Θεσσαλία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Από το γραφείο Τύπου