Δήμος Τρικκαίων

Στις Βρυξέλλες για την ισότητα των φύλων ο Δ. Τρικκαίων

14 Φεβρουαρίου 2020

Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων τις δράσεις για την ισότητα των φύλων. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα GENDERED LANDSCAPE του URBACT III, προωθεί δράσεις για την ισότητα με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Η νέα δράση αφορά σε διευρωπαϊκή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βρυξέλλες στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2020, ανάμεσα στους εκπροσώπους των πόλεων που μετέχουν στον πρόγραμμα. Από τον Δήμο Τρικκαίων μετείχαν, η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Βέρα Ντάκου και η νομική σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου κ. Ελευθερία Τζιουβάρα. Συμμετείχαν επ[ίσης εκπρόσωποι τις άλλες έξι πόλεις που υλοποιούν το πρόγραμμα: Umea (Σουηδία) , Φρανκφούρτη (Γερμανία), Βαρκελώνη (Ισπανία),  La Rochelle  (Γαλλία),  Celje (Σλοβενία) και Panevezys (Λιθουανία). Στη συνάντηση στόχος ήταν να ανταλλαγούν καλές πρακτικές και να δομηθούν οι τοπικές στρατηγικές  για την ενίσχυση της ουσιαστικής ισότητας των φυλών στην τοπική κοινωνία. Απώτερος στόχος, δημιουργία μιας ανοιχτής και ασφαλούς πόλης, στην οποία  άνδρες και  γυναίκες  θα κάνουν χρήση του δημόσιου χώρου, των υποδομών και της υπηρεσιών της ελεύθερα και ισότιμα.

Στην ίδια  συνάντηση, συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι  της Γενικής Γραμματείας URBACT και μία εκπρόσωπος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη.

Ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη από το 2017 υπογράψει την  «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», η οποία εκπονήθηκε από το CEMR. Η συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Genedered Landscape, καταδεικνύει τη βούληση και δέσμευση του, για την ανάληψη ενεργής δράσης για την  επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πόλη και τις δομές της. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και Εφαρμογής που θα εκπονηθεί μέσα την επόμενη διετία 2020-2022, χρόνο διάρκειας του προγράμματος, οι πρώτες δραστηριότητες του οποίου πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2020 στη Σουηδία και τα Τρίκαλα.

Από το γραφείο Τύπου