Δήμος Τρικκαίων

Στο «20000» για κλαδιά – ογκώδη απορρίμματα

12 Μαρτίου 2018
Καλύτερος προγραμματισμός για όλους, βελτίωση της εικόνας της πόλης

Συνεργασία για τη βελτίωση υπηρεσιών στη διαχείριση των «δύσκολων» απορριμμάτων επιδιώκει ο Δήμος Τρικκαίων. Οπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σωτήρης Σακκάς, απαιτείται η βελτίωση της συνεργασίας και η συνεννόηση με τους πολίτες, για την αποκομιδή κλαδιών είτε ογκωδών αντικειμένων. Οι πολίτες, τόνισε, θα πρέπει να απευθύνονται πρώτα στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμόν «20000» (δηλαδή στο 2431020000), προκειμένου να δηλώνουν, πότε και σε ποιο σημείο επιθυμούν να αποθέσουν υα κλαδιά ή τα ογκώδη αντικείμενα. Μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία, ο πολίτης θα ειδοποιείται, για την ημέρα κατά την οποία θα μπορεί το συγκεκριμένο όχημα να προβεί στην αποκομιδή. Ετσι, το κέρδος θα είναι διπλό: ο πολίτης θα μπορεί να προγραμματίζει την ημέρα των σχετικών εργασιών για το κλάδεμα, αλλά και στην πόλη δεν θα υπάρχουν πεταμένα κλαδιά ή αντικείμενα μεγάλα σε όγκο, που δημιουργούν εστίες μόλυνσης, αλλά και ζήτημα αισθητικής.
Αυτή η διαδικασία, επεσήμανε κ. Σακκάς, βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αφού ο Δήμος Τρικκαίων εξοικονομεί πόρους από την ορθολογική διαχείριση των δρομολογίων των οχημάτων, ενώ, ταυτοχρόνως, οι πολίτες συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και των χωριών.

 

Από το γραφείο Τύπου