Δήμος Τρικκαίων

Στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Τρικκαίων για τα αναπηρικά επιδόματα

20 Φεβρουαρίου 2019
Δικαιολογητικά και πληροφορίες για τους παλαιούς και νέους δικαιούχους

 

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων απευθύνονται πλέον οι συμπολίτες για την παροχή αναπηρικών επιδομάτων, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Οι παλαιοί και νέοι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναπηρικών επιδομάτων με μόνιμη κατοικία τον Δήμο Τρικκαίων πλέον θα προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων, στην οδό Ομήρου 6.
Το Κέντρο Κοινότητας ήδη έχει δικτυωθεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών, με  την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μετά συνάντηση – ενημέρωση για τις προνοιακές παροχές και τη σχετική εφαρμογή τους.  Στην ίδια δικτύωση έγινε ενημέρωση και για επιδόματα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

Για την υποβολή της αίτησης για τα προνοιακά επιδόματα ο δικαιούχος πρέπει :

1) να προσκομίζει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.

2) να προσκομίζει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

3) Παλαιά απόφαση ΚΕΠΑ ( αν υπάρχει) καθώς και καινούργια απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύει ( αν υπάρχει)

4) να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

5) αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής

6) αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

7) Όταν ο δικαιούχος είναι ανήλικο τέκνο απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας καθώς και το ΑΦΜ του.

Για πρόσθετες πληροφορίες, στους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας 24310 36900, 24310 36928 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected]

 

Από το γραφείο Τύπου