Δήμος Τρικκαίων

Στο μισό τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΤ για 287 οικογένειες

24 Μαΐου 2016
Ακόμη μια πράξη αλληλεγγύης επί της ουσίας, από τον Δήμο Τρικκαίων και τη ΔΕΥΑΤ. Την ερχόμενη εβδομάδα συζητείται στο ΔΣ της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης, η εισήγηση για την ανακούφιση 287 οικογενειών.

Βάσει της εισήγησης, οι οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (πολύ χαμηλό εισόδημα κατά βάση, καθώς και κοινωνικά κριτήρια) θα έχουν μείωση κατά 50% στα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ελάφρυνση στα έξοδα των συγκεκριμένων οικογενειών και, κατ’ επέκταση, οφέλη για την κάλυψη άλλων αναγκών τους
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Σωτ. Σακκάς, τα κριτήρια τέθηκαν υπ’ όψιν, ελήφθησαν από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου. Αυτά τα κριτήρια επίσης δεν είναι αυθαίρετα, καθώς προέρχονται από το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (το γνωστό ΤΕΒΑ), οι ωφελούμενοι του οποίου ήδη μετέχουν σε δράσεις του με διανομή τροφίμων.

 

Από το γραφείο Τύπου