Δήμος Τρικκαίων

Στον Δήμο η περιουσία του Ιωάννου Ματσόπουλου

8 Μαρτίου 2019

Στις 8 Μαρτίου 1978 σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων και προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος Κων. Παπαστεργίου λαβών το λόγο είπε ότι η συνεδρίαση αυτή «θα πρέπει να ξεκινήσει με την απότιση του οφειλόμενου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης σε ένα εκλεκτό μέλος της κοινωνίας μας που άφησε τα εγκόσμια, τον αείμνηστο Γιάννη Ματσόπουλο».

«Θα πρότεινα, συνέχισε, για να τιμηθεί όπως πρέπει η μνήμη αυτής της σπάνιας ψυχής να ασχοληθούμε λεπτομερειακά σε μια ειδική συνεδρίαση με τη ζωή, το έργο και χειρονομία του αείμνηστου Γιάννη Ματσόπουλου»…

Και πρότεινε εκτός της ειδικής συνεδριάσεως με θέμα το μνημόσυνο του μεγάλου δωρητού,

να τηρήσει ενός λεπτού σιγή,

να αναληφθούν τα έξοδα κηδείας υπό του Δήμου, και

να επισημοποιηθεί η παραχώρηση τάφου και να κατασκευαστεί μνημείο υπό του Δήμου…

Η ειδική συνεδρίαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων πραγματοποίησε την ειδική συνεδρίαση την 1η Απριλίου 1978 κατά την οποία «μετά την διαλογική συζήτηση και αποτίμηση του μεγέθους της κληρονομιάς καθώς και την εκτίμηση της αποφάσεως του αειμνήστου να εμπιστευθεί τη διαχείριση της ακινήτου περιουσίας του και την εκτέλεση της διαθήκης του στον Δήμο Τρικκαίων για ωφέλεια όλων των δημοτών».

Ομόφωνα δε εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα.


ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

Τι έγραψαν οι εφημερίδες

 

Καταλίπεται με διαθήκη του

Στο Δήμο όλη η περιουσία του Ιωαν. Ματσόπουλου

Υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια δρχ.

Στο Δήμο Τρικκαίων αφήνει διά της διαθήκης του ολόκληρη την περιουσία ο αποθανών προχθές συμπολίτης μας αλευροβιομήχανος Ιωάννης Ματσόπουλος.

Η διαθήκη η οποία είναι ιδιόχειρος συνετάγει στις 14 Ιουλίου 1977 ανοίχτηκε δε υπό του Πρωτοδικείου Τρικάλων χθες.

Διά της διαθήκης του ο αποθανών αφήνει στο Δήμο:

– Το κατάστημα επί της οδού Μιαούλη.

– Το κατάστημα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.

– Τον χτισθέντα προ 99 ετών κυλινδρόμυλο παρά την Αγία Μονή, με ολόκληρο τον εξοπλισμό του και όλα τα γύρω ακίνητα. Επιθυμεί όπως η περιοχή αυτή γίνει ένας πνεύμονας της πόλεως, που στερείται σήμερα τέτοιον η πόλη.

Σε περίπτωση, αναφέρει στη διαθήκη, που θα υπάρχει διαφωνία στο τότε δημοτικό συμβούλιο για την εκτέλεση της παραπάνω επιθυμίας, τότε, αναφέρει, να αποφασίσει για την αξιοποίηση της περιουσίας επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Δήμαρχο Τρικκαίων, Πρόεδρους Δικηγορικού, Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου. του ’Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, Γεωργικού Συλλόγου, Ενώσεως Γεωργικών Συν)σμων, και των εργατικών σωματείων.

Επίσης αφήνει στο Δήμο την Βιβλιοθήκη του και όλα τα εις αυτήν βιβλία.

Ο Δήμος Τρικκαίων, αναφέρεται στη διαθήκη, θα γίνει κύριος και κάτοχος της παραπάνω περιουσίας αφού εκτελέσει τις παρακάτω επιθυμίες του εκλιπόντος σε βάρος του κληροδοτήματος.

-Να δοθούν 1.500.000 δρχ. στον Ε.Ε. Σταυρό.

-Να δοθούν ατό Γηροκομείο 1.000.000 δρχ.

—Να δοθούν στο Καστρακίδειο Ορφανοτροφείο δρχ. 500.000.

—Να δοθούν στο οικοτροφείο Αγίων Αναργύρων δρχ. 500.000.

—Στην Εταιρία Προστασίας Αποφυλακιζομένων δρχ. 100.000.

—Στους Ιερούς ναούς Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής, Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Νικολάου και Αγίου Κων)νου ανά 250.000 δρχ.

—Στους φτωχούς του χωρίου του Ελάτη Ζαγοριού να μοιρασθούν 140.000 δρχ.

—Στο προσωπικό του κυλινδρόμυλου που αποτελείται από 14 άτομα να δοθούν από 40.000 δρχ. στον καθένα.

Τέλος στα δύο εξαδέλφια του να δίδονται μηνιαίος ανά 25.000 δρχ. εφ’ όρου ζωής αναπροσαρμοζόμενες, σύμφωνα με την εκάστοτε αξία της δραχμής.

Συμπολίτες μας αναβίβαζαν κατά πρόχειρους υπολογισμούς την περιουσία του Ματσόπουλου που αφήνει γύρω στα 200.000.000 δρχ.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ

Στο μεταξύ η κηδεία του Ιωάννου Ματσόπουλου, έγινε χθες το μεσημέρι στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Την παρακολούθησαν δε πάρα πολλοί συμπολίτες. Της νεκρωσίμου ακολουθίας προέστει ο Μητροπολίτης Τρίκκης & Σταγών Στέφανος, συμπαραστατούμενος από δέκα ιερείς. Επικήδειους εκφώνησαν ο Κων. Γεωργολιός εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων και ο Χρυσόστομος Ζήσης εκ μέρους του Ε.Ε. Σταυρού.

 ΠΕΝΘΗ

Ιωάννης Ματσόπουλος

Απεβίωσε χθες την μεσημβρία και κηδεύεται σήμερα/ εις τον Μητροπολιτικό Ναό του ‘Αγίου Νικολάου ο εκλεκτός συμπολίτης μας Ιωάννης Ματσόπουλος.

Ο εκλιπών καταγόμενος εξ Ηπείρου εγκατεστάθη εις την πόλη μας από πολλών ετών δημιουργήσας μετά των αειμνήστων αδελφών του την μέχρι σήμερον υφισταμένη αλευροβιομηχανία Ματσόπουλου παρά τον ποταμόν της Αγίας Μονής.

Ο αείμνηστος πολλαπλώς εξυπηρέτησε την πόλη μας και κατέστη ένας εκ των μεγαλυτέρων βιομηχάνων της πόλεώς μας. Διεκρίνετο διά την σοβαρότητα την πραότητα, ειλικρίνεια και τιμιότητα, προσόντα τα οποία τον κατέστησαν γνωστόν εις την πόλη μας και την περιφέρεια της και του διάνοιξαν την οδό διά την κατάληψη διακεκριμένων θέσεων εις διαφόρους υπηρεσίας και οργανισμούς τους οποίους υπηρέτησε με αφοσίωση και αυταπάρνηση επί πολλά έτη. Ετοποθετήθη ως Πρόεδρος του ενταύθα λειτουργούντος παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού —το όποιον ανηγέρθη δαπάνες της διακρινόμενης διά την φιλανθρωπίας της Πόπης Καστρακίδου— και επί των ήμερων του η μονάς αυτή κατέστη το καταφύγιο των δύστυχων και αναξιοπαθούντων οίτινες έβρισκαν εν αυτή πραγματική βοήθεια εις ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη μέχρι και της χορηγήσεως, αίματος εκ της λειτουργούσης λίαν αποδοτικώς εν αυτή Τραπέζης αίματος.

Διά τας πράξεις του αυτάς έτιμήθη με διάφορα διπλώματα διακρίσεις και ευφήμους μνείας δημοσία γεγονός το οποίον τον ανεβίβασε έτι πλέον εις τα όμματα της κοινωνίας μας. Εσχάτως του ανετέθη η προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Νοσοκομείου το οποίο κατά την ολιγόχρονο Διοίκηση του κατέστη πραγματικό κρατικό Ίδρυμα λειτουργούν κανονικότατα.

Ο Ιωάννης Ματσόπουλος υπήρξε πράγματι ένας άνθρωπος χριστιανός διά πάντα αναξιοπαθούντα και προσφεύγοντα εις αυτόν. Η είδηση του θανάτου λύπησε βαθύτατα την πόλη και τους συνεργάτες του οι όποιοι έχασαν τον καλόν και δίκαιον συνάδελφο.

Η εφημερίς μας συμμετέχουσα στο βαρύ πένθος συλλυπείται θερμότατα τους οικείους του.                                                                                                                     Σ.Δ.Μ.