Δήμος Τρικκαίων

Στους πολίτες ο λόγος για τη χρήση αθλητικών χώρων

12 Αυγούστου 2016
Νέα αρχή για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Τρικκαίων. Με Δημόσια Διαβούλευση που ξεκινά από την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, ο Δήμος Τρικκαίων θέτει προς συζήτηση τον Ενιαίο Κανονισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για κείμενο που βρίσκεται στη ιστοσελίδα του Δήμου (www.trikalacity.gr) στην ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ και με το οποίο:
– για πρώτη φορά θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες για 30 διαφορετικά ζητήματα
– για πρώτη φορά ενοποιείται η χρήση των χώρων άθλησης
– για πρώτη φορά δημιουργείται η Κάρτα Μέλους
– για πρώτη φορά υπογράφεται Συμφωνητικό Χρήσης
– για πρώτη φορά τίθενται κριτήρια για τη χρήση του κάθε χώρου
– για πρώτη φορά ανανεώνεται και ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας κάθε χώρου – γηπέδου.
Ο Δήμος Τρικκαίων, μετά από μακρά διαδικασία επεξεργασίας της κατάστασης και των ελλείψεων που προέκυψαν, αντιμετωπίζει τους αθλητικούς χώρους ως τμήμα της κοινωνικής δραστηριότητας του κάθε πολίτη και του κάθε Σωματείου. Τίθενται, επομένως, κανόνες για τους χώρους αυτούς, χωρίς να παραγνωρίζονται, ούτε ο μαζικός αθλητισμός, ούτε η προσφορά των σωματείων κάθε αθλήματος. Αντιθέτως, η θέσπιση κανόνων χρήσης, η συγκεκριμένη και καθορισμένη λειτουργία των χώρων άθλησης, διευκολύνουν τον κάθε χρήση, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει την άθλησή του.
Στον κανονισμό, μεταξύ άλλων,
–  τίθενται κανόνες για τις προπονήσεις, τους αγώνες, τη συντήρηση, τις υποχρεώσεων των χρηστών αλλά και του Δήμου,
– εξετάζονται θέματα κυρώσεων,
– διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού
– επιλύονται θέματα διαφημίσεων
Σημαντική, είναι και η τομή που γίνεται ως προς τα οικονομικά. Αυτή η τομή έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά στον καθορισμό του αντιτίμου χρήσης των χώρων. Πρόκειται για ειδική, χωριστή κανονιστική διάταξη, η οποία σχεδόν ταυτόχρονα με τον κανονισμό Χρήσης, έρχεται επίσης σε διαβούλευση, αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Το δεύτερο σκέλος, αφορά στη δυνατότητα επιχορήγησης σωματείων, με βάση την τήρηση κάποιων όρων και εφ’ όσον, βεβαίως, υπάρχει η σχετική δυνατότητα από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η συνολική αυτή επίλυση του ζητήματος της χρήσης των αθλητικών χώρων, σε συνδυασμό με τα έργα που ήδη εκτελούνται, αποδεικνύουν τη σοβαρότητα με την οποία ο Δήμος Τρικκαίων αντιμετωπίζει την άθληση των πολιτών. Πόσω μάλλον, όταν τα σωματεία της πόλης και του Δήμου, πρωταγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο σε διάφορα αθλήματα και, επομένως, απαιτείται η σοβαρή, ενισχυμένη και ουσιαστική επένδυση στον αθλητισμό – ερασιτεχνικό, μαζικό και επαγγελματικό.
Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι απλή. Από την ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ο κάθε χρήστης ανοίγει το σχετικό κείμενο Μπορεί στη συνέχεια να προσφέρει τις χρήσιμες παρατηρήσεις του για κάθε μία ενότητα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22 Αυγούστου 2016. Κάθε παρατήρηση, πρόταση, ερώτημα, που επιφέρουν συγκεκριμένες αλλαγές και βελτιώνουν τον Κανονισμό, θα εξεταστούν προσεκτικά, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του.

Από το γραφείο Τύπου