Δήμος Τρικκαίων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΖΟΕ

28 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσδει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: "Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) για τη μελέτη τροποποίησης της ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προυφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων".
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 2431351222
Τρίκαλα, 28/6/2017
Αριθ. Πρωτ.: 33029

ΔΙΑΚΗΡΥΞH

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΕΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (383)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΠΕ