Δήμος Τρικκαίων

Σύγχρονη πόλη των Τρικάλων με το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναπλάσεων και έργων πνοής 

16 Ιουλίου 2022

Με άλλα 4+2 μεγάλα έργα ο Δήμος Τρικκαίων σταθερά δημιουργεί τις βάσεις για τη σύγχρονη πόλη των Τρικάλων. Με αναπλάσεις, νέες ιδέες, αναμορφώσεις και δημιουργίες υποδομών, τα Τρίκαλα αλλάζουν. Μαζί με τα ήδη υλοποιούμενα έργα (όχθες Ληθαίου, υποδομές ΔΕΥΑΤ, ποδηλατόδρομοι, νέα πισίνα στον Αη Γιώργη κ.α.) και όσα ακολουθήσουν, υλοποιείται ο μεγάλος σχεδιασμός για τη νέα μορφή της πόλης.

Ταμείο Ανάκαμψης
Το Ταμείο Ανάκαμψης ενέκρινε προτάσεις ύψους 15.000.000 € που κατέθεσε ο Δήμος Τρικκαίων, προτάσεις που αλλάζουν, αναβαθμίζουν και ανανεώνουν το πολιτιστικό, φυσικό, κοινωνικό, ιστορικό υπόβαθρο της πόλης των Τρικάλων.
Τα έργα έχουν τον πολύ γενικό τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων» αλλά κάθε ένα εξ αυτών, αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση σε συγκεκριμένα σημεία και με συγκεκριμένους στόχους και λογική.

 

Στόχοι

Βασικά με τα έργα
– αναπλάθεται και αποκτά νέο χαρακτήρα ο λόφος Προφήτη Ηλία
– δημιουργείται Μουσείο Τεχνολογίας Τρικάλων (σε συνδυασμό με έργα στην πρώην ΤΑΞΥΠ, όπου αναμένεται το Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων)
– Αναπλάθεται το Βαρούσι
– Ανακατασκευάζονται οι γέφυρες της πόλης
– Αναμορφώνονται οι νότια και η δυτική είσοδοι της πόλης
 

Τα έργα

Τα έργα είναι: 

  1. Ανάπλαση παλιάς πόλης Τρικάλων (Βαρούσι) και μετατροπή οικίας Τζάνα σε χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής ανάπτυξης
    Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες με σκοπό την αποκατάσταση και αισθητική αναβάθμιση του δικτύου των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας της περιοχής του Βαρουσίου. Παράλληλα αποκαθίσταται το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας κτήριο Τζάνα, που θα επαναχρησιμοποιηθεί και θα λειτουργήσει ως χώρος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με σκοπό την ποιοτική ψυχαγωγία και πολύπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων.


  1. Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση λόφου Προφήτη Ηλία

Το έργο αφορά στη συνολική ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση του Λόφου του Προφήτη Ηλία.
Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:
– διαμόρφωση τεσσάρων εισόδων –πυλών στον λόφο,
– ανάδειξη διαδρομών και σημείων θέασης
– δημιουργία Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας
– διαμόρφωση δικτύων διαδρομών
– απόδοση ευρύτερου χώρου σε πεζούς και ποδηλάτες
– δημιουργία Βοτανικού Κήπου
– δημιουργία νέου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
– μετατροπή του υφιστάμενου τουριστικού περιπτέρου σε χώρο ανάδειξης & προώθησης της Τοπικής Γαστρονομίας
– δημιουργία Διαδραστικού Χώρου Τεχνολογίας, για την ανάδειξη της εξέλιξης της Τεχνολογίας από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα (στον χώρο της πρώην ΤΑΞΥΠ)
2.1 Προμήθεια εξοπλισμού διαδραστικού χώρου τεχνολογίας

Περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου με το κατάλληλο υλικό και τα ερμηνευτικά εργαλεία, έτσι ώστε να υποστηρίζεται ο εκπαιδευτικός, ψυχαγωγικός και διαδραστικός χαρακτήρας του κτιρίου και να ολοκληρώνεται η εμπειρία του επισκέπτη

2.2 Προμήθεια φωτοβολταϊκών στη στέγη του Διαδραστικού χώρου τεχνολογίας

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τμήμα της στέγης του καινούριου κτηρίου με τη χρήση διαδραστικού χώρου τεχνολογίας,

  1. Αστικές αναπλάσεις στην πόλη των Τρικάλων

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις όπως διαμορφώσεις πεζοδρομίων με σκοπό τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την αναζωογόνηση και την ανασυγκρότηση περιοχών εντός του αστικού ιστού της πόλης, στις νότια και δυτική εισόδους της πόλης (οδούς Πύλης και Καρδίτσης).

  1. Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση

Το έργο αφορά σε εργασίες για την διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των υποδομών γεφύρωσης.
Προβλέπονται κατά περίπτωση επισκευαστικές εργασίες για αποκαταστάσεις διαβρώσεων/βλαβών επιφανειών σκυροδέματος των γεφυρών, επισκευή των αρμών συστολής -διαστολής , εργασίες επισκευής του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων με αντικατάσταση των φθαρμένων αγωγών με νέους και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος όπου απαιτείται.


Από το γραφείο Τύπου