Δήμος Τρικκαίων

Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών

20 Μαΐου 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

  Τρίκαλα,  17  Μαΐου   2019
 Αριθμ.Πρωτ: 14133
 
     
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18

Ταχ. Κωδ.: 421 31

Πληροφορίες: Ελένη Ψύχου

Τηλ.: 24313-51179

Fax : 24310-35956

E-mail: [email protected]

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας

Ταχ.Διευθ.Β.Τσιτσάνη

Τρίκαλα ΤΚ 42132

 

 

     

 

 

ΘΕΜΑ :« Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών

ΣΧΕΤ: Με το αριθμ.πρωτ: 3251/116442/14-5-2019 έγγραφό σας.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

 

Α. Υπεύθυνοι εκλογών για το Δήμο Τρικκαίων είναι:

1.Απόστολος Καλούσιος Συντονιστής  των Εκλογών με στοιχεία επικοινωνίας : κιν.   6978985810

2.Νικόλαος Μπατατέγας, Αναπληρωτής Συντονιστής των εκλογών με στοιχεία επικοινωνίας:  κιν. 6976709008

 

Β. Οι αριθμοί των τηλεφωνικών συνδέσεων FAX , στους οποίους θα αποστέλλονται τα εκλογικά αποτελέσματα είναι οι εξής:

Δημοτική Ενότητα Αρ.ΦΑΞ
Εστιαιώτιδας 24313 52411
Καλλιδένδρου 24313 52503
Κόζιακα 24313 52630
Μεγ. Καλυβίων 24313 52011-24
Παληοκάστρου 24310 87827
Παραληθαίων 24313 52713
Φαλώρειας 24313 52924

 

Τα τηλεγραφήματα για τη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων θα προσκομισθούν απ΄αυθείας από τους αγγελιοφόρους.

 

Γ. τα στοιχεία των υπεύθυνων υπαλλήλων που θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών θα σας κοινοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ