Δήμος Τρικκαίων

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑΤ

28 Δεκεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΟΧ 1/2020 ΔΕΥΑΤ