Δήμος Τρικκαίων

Συνάντηση προέδρου ΔΕΥΑΤ με τους Ρομά του Κηπακίου

29 Οκτωβρίου 2022

Συνάντηση με τους εκπροσώπους του συλλόγου των Ρομά στο Κηπάκι, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Ακης Αναστασίου. Η συνάντηση, παρούσης και της διευθύντριας κ. Καραμάλη, αφορούσε σε ζητήματα που ενισχύουν τη συνεργασία και την εξεύρεση λύσεων σε όλο το φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με την ύδρευση στον οικισμό και με τις υφιστάμενες συνδέσεις. Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι η πρώτη αυτή συνάντηση θα έχει και συνέχεια, προκειμένου να βρίσκονται άμεσα λύσεις σε όλα τα θέματα που ανακύπτουν.

Από το γραφείο Τύπου