Δήμος Τρικκαίων

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

14 Ιανουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 14/1/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ