Δήμος Τρικκαίων

Συνέχιση των έργων στο Βαλτινό

26 Ιανουαρίου 2018
Επίσκεψη Παπαστεργίου και συνάντηση με κατοίκους

Εργα και… έργα στο Βαλτινό. Αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο της επίσκεψης του Δημάρχου Τρικκαίων στην έδρα της αντιδημαρχίας Β της περιφέρειας του Δήμου. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με την αντιδήμαρχο κ. Ελένη Πούλιο, συνεργάστηκε με τον πρόεδρο του χωριού κ. Δημήτρη Σταμούλη. Επισκέφθηκαν, παρόντος και του μηχανικού του Δήμου κ. Κωστόπουλου, όλα τα έργα που ξεκίνησαν ή ολοκληρώθηκαν στο Βαλτινό, ενώ δόθηκε έμφαση και στην παιδική χαρά που ετοιμάζεται να λειτουργήσει πιστοποιημένη.
Στη συνέχεια, έγινε και συνάντηση με κατοίκους του χωριού, με τους οποίους συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι εξελίξεις με τη μονάδα βιορευστών στην περιοχή.
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει έμπρακτα να αποδεικνύει ότι τα χωριά του Δήμου έχουν την ίδια αξία με την πόλη και τα έργα που υλοποιούνται, στοχεύουν ακριβώς στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων.

Από το γραφείο Τύπου