Δήμος Τρικκαίων

Συνεχίζει ο Δ. Τρικκαίων το στεγαστικό πρόγραμμα «Κάλυψη» για μέλη ευάλωτων ομάδων - Δικαιολογητικά και αιτήσεις

24 Απριλίου 2024

Νέα πρόσκληση σε μέλη ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας για το πρόγραμμα «Κάλυψη» απευθύνει ο Δήμος Τρικκαίων.  Πρόκειται το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορά στη στέγαση ωφελουμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ηλικίας 25-39 ετών εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά το Δημόσιο πληρώνει το ενοίκιο για τρία χρόνια, για τις ωφελούμενες οικογένειες που θα πληρούν τα κριτήρια. Η πρώτη παράδοση κλειδιών σε τρικαλινούς δικαιούχους είχε γίνει τον Ιούνιο του 2023, καθώς η διαδικασία είχε ξεκινήσει από τις αρχές του περασμένου έτους.
Η σχετική πρόσκληση αφορά σε άτομα ηλικίας 25 έως 39 ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Τρικκαίων, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Ο αιτών και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού εντάσσονται στο Πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

β. Η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο Τρικκαίων,

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

– Πολύτεκνες οικογένειες 10 μόρια

– Τρίτεκνες οικογένειες 9 μόρια

– Άτομα με Αναπηρία (67% και άνω) 8 μόρια

– Νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου 7 μόρια

– Μονογονεϊκές οικογένειες 6 μόρια

– Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά 5 μόρια

– Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 4 μόρια

– Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 3 μόρια

– Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ 2 μόρια

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα νοικοκυριά των κατηγοριών 1, 2 και 6 του άρθρου 4. Επιπρόσθετα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες αποδεικτικά ότι πληρείται το κριτήριο της μονογονεικότητας, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 53923/23-7-2021 κυα (ΦΕΚ Β’ 3359).

β. Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριά της κατηγορίας 3 του άρθρου 4.

γ. Αντίγραφο της εκτελεστής δικαστικής απόφαση έξωσης ή διαταγή απόδοσης μισθίου για νοικοκυριά της κατηγορίας 4 του άρθρου 4.

δ.  Εγγραφή στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της κατηγορίας 7 του άρθρου 4.

ε. Η βεβαίωση φιλοξενίας από δομή φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας για τα άτομα ή οικογένειες της κατηγορίας 8 του άρθρου 4.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας, στην οδό Ιακωβάκη 5, 1Ος όροφος) και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου,  καθημερινά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από 24/04/2024 έως τις 02/05/2024 και ώρα 13.00. Τηλ επικοινωνίας: 2431063223

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail: [email protected]  ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς.

Η αίτηση και όλη η προκήρυξη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων ΕΔΩ

Από το γραφείο Τύπου