Δήμος Τρικκαίων

Συνεχίζεται η προσφορά των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικκαίων

2 Φεβρουαρίου 2016
Συνεχίζεται η ουσιαστική συμβολή του Δήμου Τρικκαίων στην αντιμετώπιση συνεπειών της κρίσης. Μέσω του προγράμματος "Συνεισφέρω" και των Κοινωνικών Δομών που δημιουργήθηκα και λειτουργούν...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Συνεχίζεται η ουσιαστική συμβολή του Δήμου Τρικκαίων στην αντιμετώπιση συνεπειών της κρίσης. Μέσω του προγράμματος “Συνεισφέρω” και των Κοινωνικών Δομών που δημιουργήθηκα και λειτουργούν με την ευθύνη της αμκε “Συνειρμός”, συμπολίτες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Η κοινωνική λογοδοσία αποδεικνύει ότι η συνεργασία Δήμου, ιδιωτών, επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αποτελεί το καλύτερο μέσο προώθησης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνεισφοράς. Με βάση τα στοιχεία, οι συγκεκριμένες Δομές το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015 λειτούργησαν προς όφελος των πολιτών, ως εξής:

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με
“καλάθι” αξίας 40€
155 159
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με
“καλάθι” μικρότερης αξίας
67 101
Σύνολο οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο
222 260
Μηνιαία αξία προϊόντων που χορηγήθηκαν 7.250€ 7.875€

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 106 106

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 224 226
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν 4.077 3.794

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν
με φάρμακα
105 112
Αξία φαρμάκων που
χορηγήθηκαν
3.880€ 4.040€

Από το γραφείο Τύπου