Δήμος Τρικκαίων

Συνεχιζόμενη προσφορά από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Τρικκαίων

21 Μαΐου 2016
Συνεχίζεται η κοινωνική προσφορά του Δήμου Τρικκαίων, μέσω των Κοινωνικών Δομών, σε συμπολίτες που αντιμετωπίζουν συνέπειες της κρίσης. Οι Δομές, με τη λειτουργία του προγράμματος «Συνεισφέρω» και τη συνεργασία της «Συνειρμός» αμκε, προσφέρουν σίτιση και πρόσθετη βοήθεια σε συμπολίτες.

Η Κοινωνική Λογοδοσία, για το πρώτο τρίμηνο του 2016 δίνεται στη δημοσιότητα, περιέχοντας τα στοιχεία για την κοινωνική προσφορά του Δήμου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
για το Α’ τρίμηνο 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

 

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40 € 167 150 163
Οικογένειες  που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας 113 114 86
Σύνολο οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό  Παντοπωλείο 280 264 249
Μηνιαία αξία προϊόντων που χορηγήθηκαν 8.375 7.710   7.810

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 78 100 96

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 209 216 238
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν 3.830 4.133 4.736

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα 105 112 102
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν 4.945 4.710 4.285