Δήμος Τρικκαίων

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δ. Τρικκαίων

3 Αυγούστου 2021

Μέχρι τις 16 Αυγούστου 2021 συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό φροντιστήριο στον Δήμο Τρικκαίων. Η συνεργασία του Δήμου με τον Σύλλογο Φροντιστών Ν. Τρικάλων υπό τον τίτλο «Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας» συνεχίζεται για ένατη κατά σειρά χρονιά, το σχολικό έτος 2021-22. Ο Σύλλογος Φροντιστών προσφέρει δωρεάν θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων, σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Η διαδικασία, τα και τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:
Α. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα – κηδεμόνα.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2020 ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων – κηδεμόνων από τον ΟΑΕΔ.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα – κηδεμόνα ή μέλους της οικογένειας εάν υφίσταται.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας, εάν υφίσταται.

Β. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα.

Γ. Μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες/είσες θα ενημερωθούν προσωπικώς και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ δεν δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των παιδιών, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΠΑΤΗΣΤΕ

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ 2021-2022 ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ 2021-2022 ΕΠΑΛ

Δ. Τα έντυπα των αιτήσεων για τα Γενικά Λύκεια και για τα ΕΠΑΛ διατίθενται επίσης στους/στις ενδιαφερόμενους/ες από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων έως 16 Αυγούστου 2021 και θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Τρικάλων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Πληροφορίες: Ευρ. Χρηστάκου 2431353508 και Β. Αντωνιάδου 2431353506.

Από το γραφείο Τύπου