Δήμος Τρικκαίων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

30 Αυγούστου 2016
Με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, στις 10.00 π.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 30/8/2016
Αριθ. Πρωτ.: 41991

40η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ