Δήμος Τρικκαίων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

21 Σεπτεμβρίου 2016
Με ένδεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 21/9/2016
Αριθ. Πρωτ.: 48522

48η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής