Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

4 Οκτώβριος 2016
Με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονοική Επιτροπή, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά: Continue Reading Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 4/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 52363

50-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ