Δήμος Τρικκαίων

Συνεργασία για τεχνολογία και εκπαίδευση

23 Μαρτίου 2018
 Πολλαπλά οφέλη από την υπογραφή συμφώνου ανάμεσα σε Δήμο Τρικκαίων, e-Trikala και Athens Tech College

 

Πεδίο συνεργασίας στον εκπαιδευτικό – τεχνολογικό τομέα δημιούργησε ο Δήμος Τρικκαίων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, e-Trikala και Athens Tech College.
Πρόκειται για μια συμφωνία με δύο πλευρές. Η μία είναι η παροχή εκπαιδευτικών σεναρίων και η εκπαίδευση σπουδαστών σε δράσεις τεχνολογικής πρωτοπορίας του Δήμου Τρικκαίων. Η άλλη, είναι η παροχή τεχνογνωσίας για δράσεις και έργα σε επίπεδο τεχνολογίας στον Δήμο. Το Κολέγιο ουσιαστικά συνεργάζεται με τον Δήμο και την αναπτυξιακή του εταιρεία, δημιουργώντας μια εκπαιδευτική συνέργεια με ωφελημένους, τους σπουδαστές του Κολεγίου, τους δημότες και τους πολίτες – χρήστες των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το σχετικό σύμφωνο, καθορίζεται ένα πλαίσιο, με βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός θα συνεργάζεται με τον Δήμο Τρικκαίων και την e-Trikala AE στα αντικείμενα δράσης του, δηλαδή :

– υποδομές έξυπνων πόλεων και συστήματα αξιολόγησης έξυπνων πόλεων

– ανάθεση δημιουργίας ειδικότερων project (π.χ app για αγροτουρισμό, ψηφιακό μουσείο, εφαρμογές για την εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και αυτοματισμός, κ.ά.)

– δυνατότητα πρακτικής άσκησης σπουδαστών στο Δήμο Τρικκαίων

– εκπόνηση διπλωματικής εργασίας τελειοφοίτων με θέμα σχετικό ή συναφές με το αντικείμενο του συμφώνου συνεργασίας

– χορήγηση υποτροφιών & εκπτώσεων στους δημότες του Δήμου Τρικκαίων, σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού

Για παράδειγμα, ο Δήμος Τρικκαίων θα μπορεί να θέτει ένα project προς διερεύνηση, ανάπτυξη και μελέτη στους σπουδαστές του Athens Tech College. Οι μεν σπουδαστές θα αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες σε ρεαλιστικό εργασιακό περιβάλλον, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους. Οι δε δημότες, θα ωφελούνται από τα απτά, πρακτικά αποτελέσματα από το κάθε project που θα υλοποιείται.
Επίσης, θα δίνονται στους τρικαλινούς, υποτροφίες για μεταπτυχιακά ή προπτυχιακά προγράμματα, εκπτώσεις έως σε ειδικές ή στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, σε θερινά σχολεία, ενώ ο Δήμος θα μπορεί να υποστηρίζεται και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

 

Από το γραφείο Τύπου