Δήμος Τρικκαίων

Συνεργασία και επιστολές για την καθαριότητα στα Τρίκαλα

27 Νοεμβρίου 2017
Υπενθυμίσεις του Δήμου Τρικκαίων σε πωλητές λαϊκής και καταστηματάρχες

Με τη συνεργασία όλων και με την κοινή προσπάθεια, η καθαρή πόλη των Τρικάλων θα παραμείνει καθαρή. Με δεδομένη μάλιστα την έλευση εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών για τον Μύλο των Ξωτικών, αυτή η συνεργασία μπορεί να ενταθεί.  Με αυτή τη σκέψη, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων κ. Δημήτρης Βασταρούχας απευθύνεται σε επαγγελματίες και παραγωγούς της λαϊκής αγοράς, να συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσπάθειας για καθαρή πόλη.
Με δύο επιστολές που μοιράζονται, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία των υποχρεώσεων όλων, προκειμένου η εικόνα της πόλης να παραμείνει όμορφη,  για τους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες της περιόδου των εορτών.

 

Επαγγελματίες

Για τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η επιστολή υπενθυμίζει τον Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτόν:
«οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν να συσκευάζουν σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, εντόσθια, ψάρια, υπολείμματα τροφών, φύλλα λαχανικών, σάπια φρούτα κ.λπ.) και να τα τοποθετούν μέσα στους κάδους απορριμμάτων το πολύ μία ώρα πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων χύμα εντός ή εκτός των κάδων. Επίσης τα χαρτοκιβώτια να σπάζονται, να δένονται σε δέματα και να τοποθετούνται δίπλα στους μπλε κάδους».

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω υποχρεώσεις. προβλέπει επιβολή των προβλεπομένων στον Κανονισμό προστίμων, τα οποία ανέρχονται μέχρι του ποσού των 600€.

 

Λαϊκή Αγορά

Στους πωλητές και παραγωγούς της λαϊκής αγοράς, η επιστολή υπενθυμίζει τον ίδιο Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος και τους καλεί:
«1. Να τηρείτε την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων σας.

  1. Να μην καταλαμβάνετε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους , εκτός των ορίων της έκτασης που σας αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά σας.
  2. Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και να διατηρείτε σε καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγετε κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής- δημοτικής αγοράς.
  3. Να μην ρυπαίνετε με την ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρων ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, κόκαλα, φύλλα λαχανικών, σάπια φρούτα, χύμα υπολοίπων προϊόντων, κ.τ.λ.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, τελάρα, κ.τ.λ.)
  4. Μετά τη λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (14:30 μ.μ.)  υποχρεούστε να αποσύρετε τους πάγκους πώλησης των προϊόντων σας και να συλλέγετε τα απορρίμματα σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες και να τις εναποθέτετε στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων και όχι εκτός των κάδων.
  5. Να μην εμποδίζετε το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας και να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας».

Τα πρόστιμα και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ανέρχονται μέχρι του ποσού των 600 €.

 

Από το γραφείο Τύπου