Δήμος Τρικκαίων

Συνολικά 1,4 εκατ. ευρώ για αγροτική οδοποιία στον Δ. Τρικκαίων

14 Ιανουαρίου 2019
Αλλα 868.000€ δόθηκαν από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

 

Συνολικά στα 1,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Τρικκαίων μέσα σε διάστημα 10 ημερών για το 2018-19. Στις 19 Δεκεμβρίου υπογράφτηκε η σύμβαση για αγροτική οδοποιία στους Α και Β τομείς, προϋπολογισμού 600.000€. Και στις 28 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η ένταξη του Δήμου στον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι», ύψους 868.000€. Ο Δήμος είχε κινηθεί νωρίς και είχε υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, δίνεται μέγιστη έμφαση σε συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων των χωριών του Δήμου. Και η εξασφάλιση βατότητας σε ποιμνιοστάσια, χωράφια και συνολικά αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είναι μία από αυτές.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων» και θα ακολουθήσει η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού. Ηδη πάντως, ο Δήμος Τρικκαίων έχει προγραμματίσει τις οδούς και τα σημεία των παρεμβάσεων στα χωριά της περιφέρειας, καθώς έχουν γίνει η καταγραφή και η προεργασία.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων