Δήμος Τρικκαίων

Συνοπτικής οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2022

18 Ιανουαρίου 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 (2)