Δήμος Τρικκαίων

Συνοπτικός διαγωνισμός:«Υπηρεσίες Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Αστικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης προγράμματος Urbact για την μεταφορά & εφαρμογή του έργου Vilawatt UIA transfer mechanism»

9 Αυγούστου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 9/8/2021
Αριθ. Πρωτ.: 28403

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ψ076ΩΗ9-ΦΨΦ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ