Δήμος Τρικκαίων

Σύνταξη και ενστάσεις για καταλόγους αρρένων Δ. Τρικκαίων 2019

12 Μαΐου 2020

Ο Δήμος Τρικκαίων κάνει γνωστό ότι συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή καταρτισμού, οι κατάλογοι των άρρενων τέκνων δημοτών μας γεννημένων το έτος 2019, όπως προβλέπει ο Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και σε χρονικό διάστημα 10 ημερών να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων, εσφαλμένων εγγραφών κ.λπ. Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 24313-51163 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Από το γραφείο Τύπου