Δήμος Τρικκαίων

Συντηρούνται τα διδακτήρια στον Δ. Τρικκαίων

18 Αυγούστου 2016
Προστασία της περιουσίας των πολιτών και καλύτερες συνθήκες για τους μαθητές, στα διδακτήρια του Δήμου Τρικκαίων.

Με τις επισκευές σχολικών κτηρίων για το 2016 και το 2017, και αρχικό προϋπολογισμό 289.400,08 ευρώ, ο Δήμος βελτιώνει τις συνθήκες στα διδακτήρια και αποκαθιστά βλάβες. Επίσης, συντηρεί τα κτήρια που στεγάζουν τους μαθητές, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται πιθανοί κίνδυνοι.
Μετά τη σχετική δημοπρασία, το έργο ανέλαβε η εταιρία «Λϊτου – Γκέκας», με τελικό ποσό τα 112.324,88 ευρώ. Το έργο είχε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (ΕΤΗ 2016 – 2017). Ένα τμήμα των χρημάτων προέρχεται από την επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος και τα υπόλοιπα, από ίδιους πόρους. Η υπογραφή της σύμβασης – που έχει διάρκεια 24 μηνών – έγινε σήμερα στο Δημαρχείο Τρικκαίων.
Οι εργασίες αφορούν σε πλήθος διδακτηρίων και έχει ήδη γίνει η σχετική προεργασία για το τι πρέπει να γίνει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες:
επισκευές – συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών, τοίχων, πλακών και άλλων στοιχείων σκυροδέματος

 • αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).
 • πλήρης αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού .
 • αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας όπου έχει αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος .
 • χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων σε όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
 • αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί η αποξήλωση τους .
 • επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια, πλάκες μαλακού μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων – φθαρμένων .
 • συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης όπως η αντικατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού, κεντρικής θέρμανσης κλπ. λόγω διαρροής .
 • τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων όπου χρειάζεται και επισκευή των παλαιών.
 • αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .
 • αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση πριζών, τοποθέτηση νέων πριζών όταν κρίνεται απαραίτητο .
 • συντήρηση και ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου – αυλή που αναπτύσσεται μεταξύ των κτιρίων και της περίφραξης του οικοπέδου όπως :
 • συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, αυλοθυρών , συντήρηση και κατασκευή
  εξωτερικών δαπέδων, κλιμακοστασίων και ραμπών για ΑΜΕΑ .
 • συντήρηση δικτύων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτρολογικών ή και εκσκαφή χάνδακα για αντικατάσταση των σωληνώσεων μετά από έλεγχο καλής λειτουργίας .
 • έλεγχος και καθαρισμός των εξωτερικών φρεατίων (όμβριων και ακαθάρτων), και καναλιών απορροής υδάτων .
 • γενική επίχωση με θραυστό υλικό ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές κλίσεις αποχέτευσης των ομβρίων. Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Η διάρκεια της σύμβασης που υπογράφτηκε σήμερα είναι 24 μηνών.

Από το γραφείο Τύπου