Δήμος Τρικκαίων

Τα 100 χρόνια του Ε.Ε.Σ. και η πτέρυγα Π. Καστρακίδου

12 Μαΐου 2020

ME ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ Η ΕΟΡΤΗ TΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΟΣ ΠΟΠΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΔΟΥ

Χθες το απόγευμα αφίχθει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τέως πρωθυπουργός κ. Κ. Γεωργακόπουλος συνοδευόμενος υπό του γενικού γραμματέως κ. Σπηλιωτοπούλου, της επιθεωρητού του Τμήματος Εθελοντριών Αδελφών Νοσοκόμων κ. Μαρίας Ελευθερίου, της δ. Δεμερτζή, του κ. Αστεριάδη κλπ.

Εις την αίθουσα των Αδελφών του Τμήματος τού Ε.Ε.Σ. υποδέχθηκαν τον κ. Γεωργακόπουλο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Διονύσιος, οι νομάρχαι κ.κ. Σταυρόπουλος Τρικάλων και Παπαθανασιάδης Λαρίσης, οι βουλευταί κ.κ. Γιαννούσης, Κατσιάμπας και Τσιπώρης με τα της κυρίας του, ο διοικητής του Σώματος αντιστράτηγος κ. Βλάσσης, ο δήμαρχος κ. Παλλαντζάς μετά του προέδρου του δημ. συμβουλίου κ. Χριστάκου, ο διοικητής χωροφυλακής κ. Σπαθής, ο πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Οικονόμου, ο εισαγγελεύς κ. Καταπόδης, ο κ. Κοσμόπουλος διευθυντής της Νομαρχίας, η κ. Έφη Αναστασιάδου, οι κ.κ. Ματσόπουλος, Περγαντής, Μουχτάρης, Χατζηστεργίου, Καλδής, Τζίκας, Χρηστάνης, Κοτρώνης, Γκάνας, αρχιμ. Κλεόπας θωμόπουλος, Νικίδημος Κονδύλης, Λάμπρου, Μηλιώτης, Μα- νςύρης, Νικολόπουλος, Τυρογιάννης, Αντωνίου, Μαυρομματιανός, Τέγος, Οικονομίδης, Κλ, Κύρκος, Τόλιας, Θ. Κύρκου, Ζαούσης, Μιχ. Δερπανόπουλος, Μπονώτης, Βλαχοκώατας, Οικονομίδης, Μπέικος, Πρασουλίδης, Σακελλαρίου, Θ. Κλιάφας, Σίμος φαρμακοποιός, Σεφτελής, Πρωτοπαπάς, Πατουλιώτης, Χρήστος Μάντζαρης κλπ. και πολλαί κυρίαι,

Εν αρχή ομίλησε ο πρόεδρος του Τμήματος του Ε.Ε.Σ. Τρικάλων κ. Ιωάννης Ματσόπουλος, και μετά τούτον ο πρόεδρος του τμήματος της Αιμοδοσίας κ. Ι. Μουχτάρης.

Ακολούθως ο κ. Γεωργακόπουλος είπε τα ακόλουθα.

«Μία σειρά γεγονότων με οδήγησαν προς την ωραία πόλιν των Τρικάλων μετά των συνεργατών μου, ίνα εκτελέσω καθήκοντα οφειλόμενα προς την πόλιν αυτήν και τα επιτεύγματα μιας κοινωνικής προσπάθειας.

Αλλά προτού εκτελέσω τα καθήκοντα ταύτα οφείλω να στρέψω την σκέψη μου προς τον αποδημήσαντα εις Κύριον κυρού Δωρόθεον διατελέσαντα επίτιμο πρόεδρο του τμήματος και τον αείμνηστο Λεωνίδα Καστρακίδη μέγαν ευεργέτη τού τμήματος.

Εις την λύπη διά την απώλεια του κυρού Δωροθέου προστίθεται η χαρά διότι η περιφέρειά σας ευτύχησε ν’ αποκτήσει Ιεράρχη, ο οποίος έγραψε υπέροχους σελίδας εις την ιστορία του Έθνους. Αν λέγω ταύτα, Σεβασμιότατε, τα λέγω διότι ως παλαιός υπουργός Παιδείας απέκτησα το δικαίωμα τούτο.

Μετά τα Μαρτύρια εις α υποβλήθηκε και τις τόσες ταλαιπωρίες, εκλήθητε να ποιμάνατε τον λαό της Λήμνου και αναλάβετε εκτός των άλλων την υποχρέωση να επαναφέρετε εις την ευθείαν οδόν μίαν πεπλανημένη μερίδα του λαού. Χάρις εις την αρετή σας και ικανότητα κατορθώσατε να παράσχετε μεγίστας υπηρεσίας, δράττομαι δε της ευκαιρίας να σας εκφράσω τας ευχαριστίας μου και να συγχαρώ τον λαό της επαρχίας σας διότι έχει την τιμήν να σας έχει Ιεράρχη.

Πολλά καθήκοντα μας οδήγησαν ενταύθα, μεταξύ δε αυτών είναι και ο εορτασμός των 100 χρόνων από της συλλήψεως της ιδέας ιδρύσεως του Ερυθρού Σταυρού υπό του Ερρίκου Ντυνάν.

Αφού ανεφέρθη εν ολίγοις εις την μάχη του Σολφερίνο κλπ. είπε.

«Εάν όλος ο κόσμος εορτάζει τα 100 αυτά χρόνια του Ε.Σ. ημείς οι Έλληνες τα εορτάζομε περισσότερο διότι η ιδέα αυτή οφείλεται και έχει την αρχήν εις τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, διότι προέρχεται από τον Σωκράτη και Πλάτωνα, την καινήν διδασκαλία του Ιησού Χριστού «αγαπάτε αλλήλους» και ισχυροποιήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο και άλλους μάρτυρας του χριστιανισμού, και αυτάς τας ιδέας συνέχισε και συστηματοποίησε ο Ντυνάν, το έργον του οποίου εορτάζει εφέτος ολόκληρος ο κόσμος.

Αναφερθείς ακολούθως εις το έργον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά την κατοχή τόνισε ότι δεν θα υπήρχε η ελληνική φυλή εάν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν επενέβαινε να μη γίνει αποκλεισμός. Επέτυχε με την άρση των μέτρων αποκλεισμού να έλθουν σιτοφορτία από τον Καναδά και άλλες χώρες και οι Έλληνες όχι μόνον να επιζήσουν, αλλά και φέρουν εις αίσιον πέρας την ηρωική των Εθνική αντίσταση.

Κατά τον συμμοριτοπόλεμο επέτυχε ο ΕΕΣ ώστε να παρασχεθεί βοήθεια εις τους καταφυγόντας εις τα αστικά κέντρα και επέτυχε ώστε ούτοι να διατηρήσουν ακμαίο το εθνικό φρόνημα και περισσότερο ο αγρότης του κάμπου και του βουνού, ο οποίος ανά πάσαν στιγμήν είναι ο πρόμαχος της Πατρίδος χύνων το αίμα του υπέρ αυτής.

«Κατά τους σεισμούς των Ιονίων Νήσων, της Μαγνησίας και λοιπής Θεσσαλίας πρωτοστάτησε ο Ε.Ε.Σ. —τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος— και βοήθησε ποικιλοτρόπως τους σεισμοπαθείς. Από του 1942 μέχρι σήμερον διέθεσε τρία δισ. δραχμών, ποσόν τεράστιο αν αναλογισθεί κανείς ότι προέρχεται μόνον από ιδιωτικές προσφορές εντός δε της τελευταίας δεκαετίας ο Διεθνής Ε.Σ. διέθεσε εις τρόφιμα κλπ. εις τους παθόντας από τα γεγονότα της Κορέας, Παλαιστίνης κλπ. 10 δις. Δολάρια.

Ο εορτασμός αυτός των 100 χρόνων —προσέθεσε ο κ. Γεωργακόπουλος— γίνεται και θα γίνει εις όλη την Ελλάδα. Τον αρχίσαμε από την Αλεξανδρούπολη, διότι από εκεί ξεκίνησε ο Ορφικός κύκλος. Ηλθομεν εις την Θεσσαλία, η οποία έχει δικαιώματα υπέρ πάσαν άλλην περιφέρεια, όχι διότι εδοκιμάσθη σκληρώς, άλλο διότι ο Ε.Ε.Σ. είναι όργανο ομαδικής προσπάθειας, η οποία οφείλεται εις το θετικό  πνεύμα των Θεσσαλών.

Ειδικότερα διά τα Τρίκαλα υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Εις την πόλιν σας εγεννήθη και κατέστη θεός ο Ασκληπιός. Από εδώ ξεκίνησε η Υγεία και η Ιατρική. Από εδώ ξεκίνησε ο Ασκληπιός και πλειάς συμπατριωτών του και άξιος διάδοχός του κατέστη ο Ιπποκράτης.

Σήμερον ο Ε.Ε.Σ. είναι ευτυχής εορτάζων τα 100χρονα εις τον χώρο τούτον. Επωφελείται δε της ευκαιρίας να επιτελέσει και άλλα καθήκοντα.

Σάς παρακαλεί να παραστείτε εις τα εγκαίνια του Καστρακιδίου Ιδρύματος. Ο αείμνηστος Λεων. Καστρακίδης επί έτη ειργάσθη διά τον Ε.Ε.Σ. και ανήγειρε το οίκημα τούτο. Εις αυτό στεγάζεται η Αιμοδοσία διά την οποίαν τόσον επιτυχώς ομίλησε ο κ. Μουχτάρης. Εδώ στεγάζονται τα ιατρεία και τόσα άλλα.

Χάρις εις την δωρεάν της κ. Πόπης Καστρακίδου της οποίας η ζωή εταυτίσθη με το έργο του Ε.Ε.Σ. ανηγέρθη η άλλη πτέρυξ όπου θα εκπαιδεύονται αι δεσποινίδες της πόλεως σας, αι οποίαι θα έχουν την τιμήν να φέρουν την τιμία στολή της αδελφής. Με συνεκίνησεν ή προσφορά της. Παραμέρισε την λύπη της και ενηγκαλίσθη την αθόρυβον εργασία της αδελφής».

Ακολούθως ανακοίνωσε ότι ο Ε.Ε.Σ. θα απονείμει τιμητικές διακρίσεις εις εργασθέντες και εργασθείσας εις αυτόν, ως και προαγωγή αδελφών. Άνευ των αδελφών αυτών, τόνισε ο κ. πρόεδρος, τα όσα επετεύχθησαν θα ήτο αδύνατον να επιτευχθούν.

Στραφείς ακολούθως προς τον Σεβασμιότατο είπε: «Μεταξύ εκείνων, οίτινες πολλά προσέφεραν, Σεβασμιότατε, είσθε και σεις. Ειργάσθητε επάξια εις την Λήμνο, αλλά και εδώ είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε το έργον σας. Ο Ε.Ε.Σ. σας παρακαλεί να δεχθείτε την τιμητικήν αυτήν διάκριση. Και ο κ. Γεωργακόπουλος του παρέδωσε το τιμητικό μετάλλιο.

Ο Σεβασμιότατος ανταπάντησε:

Σας ευχαριστώ διά τα θερμά λόγια σας και με ευχαρίστηση και συγκίνηση ακούσαμε τα όσα είπατε. Δεν είμαι εκτός πραγματικότητος αν είπω ότι οι πάντες περιβάλομε και θα περιβάλομε το έργον του Ε.Ε.Σ με αγάπη και θα επιτελέσομε το καθήκον μας, ώστε να συνεχισθεί το έργον προς δόξαν θεού και επ’ ωφελεία του χριστεπώνυμου ποιμνίου της επαρχίας.

Ακολούθως ο κ. Γεωργακόπουλος απένειμε προσωπικώς τιμητικάς διακρίσεις εις τον κ. Ίωαν. Ματσόπουλο, κυρία Πόπη Καστρακίδου, κ.κ. Σωτ. Περγαντή, Στυλ. Χατζήστεργίου, Φιλ. Χριστοδήμου, κ. Ευανθία Παπακυριαζή, κ. Ίωάννη Μουχτάρη,κ. Καίτη Χατζηστεργίου, Μαρία Χατζηγάκη, κ. Κων. Ζαούση, κ. Θεόδ. Κλιάφα, κ. Νικόλαο Καλδή, κ.κ. Λεων. Μακρή, Μιχ. Δερπανόπουλο, Ηρακλή Παπαθανασιάδη, Στεργ. Πρασουλίδη, κυρίας Σταμουλάκη, Αντωνίου, κ. Βουλγαρόπουλο, τους ιατρούς κ.κ. Ί. Παπαϊωάννου, Θ. Κύρκο, Δημοσθ. Κοτρώνη, και κ. Μπαρμπαγιάννη — Άναγνωστοπούλου.

Ακολούθως ο Σεβασμιότατος απένειμε τιμητικάς διακρίσεις εις τας αδελφάς:

Βλιτσάκη, Τζιωρτζιώτη, Παπανικολάου, Ριζοδήμου, Χρηστούλα, Τσάτσου, Λώλη, Τσιρέπα, Σιμιτζή, Καταφυγιώτη, Σταμουλάκη, Θεοδοσοπούλου, Κλιάφα, Αργυροπούλου, Καναβού, Στεργίου, Στεφανίδου, Χολέβα, Καρανάσιου, Λασποπούλου, Μπάρδα, Μπουλογεώργου, Παπαϊωάννου, Τεγοπούλου, Πιτσιάκου, και Ματούση.

Εν συνεχεία η κ. Μαρία Ελευθερίου ανακοίνωσε τις προαγωγές των αδελφών Βλιτσάκη, Καπνουτζή, κλπ. ο δε κ. Γεωργακόπουλος απένειμε το μετάλλιο ανώτατης διακρίσεως εις το τμήμα Ε.Ε.Σ. Τρικάλων.

Μετά ταύτα οι ως άνω μετέβησαν εις την πτέρυγα Πόπης Καστρακίδου, όπου ετελέσθησαν τα εγκαίνια.

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης