Δήμος Τρικκαίων

Τα πρώτα 95 έργα του Δ. Τρικκαίων για το 2021

23 Δεκεμβρίου 2020

Με 95 προγραμματισμένα έργα ο Δήμος Τρικκαίων «υποδέχεται» το 2021. Πρόκειται για το «μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου», όπως τόνισε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στις 2 Δεκεμβρίου 2020) ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου.

Και αυτό τεκμαίρεται από τα στοιχεία:
1. Τετραπλασιάστηκε σχεδόν ο προϋπολογισμός για τα έργα από το 2012 μέχρι το 2021
2. Από 5,7 εκ. € το 2012, τα χρήματα ανέρχονται πλέον σε 20,2 εκ. € για το 2021
3. Οι πηγές εσόδων είναι πάμπολλες: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, Δημοτικοί Πόροι, Φιλόδημος, ΓΓ Αθλητισμού, πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη, ΥΠΕΣ, πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
4. Το πρόγραμμα έργων μελετήθηκε με βάση τις αρχές του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, τις προτάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, τα εγκεκριμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) & Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.).
5. Τα έργα καλύπτουν τους τομείς των αναπλάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας, της ασφαλούς κυκλοφορίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της αναβάθμισης υποδομών, της αγροτικής οδοποιίας, των ασφαλτοστρώσεων.

Σημειώνεται ότι σε αυτά τα έργα, δεν περιλαμβάνονται όσα:
– αναμένουν υπογραφή για δάνειο (3 έργα προϋπολογισμού 2.835.674 €)
– έχουν άλλον φορέα υλοποίησης αλλά κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τρικκαίων (3 έργα προϋπολογισμού 31.741.527 € για από άλλον φορέα
– αναμένουν ένταξη (7 έργα με προϋπολογισμό 11.000.000 €)
– αναμένουν υποβολή στο «Αντώνης Τρίτσης» (14 έργα με προϋπολογισμό 30.274.000 €)

Τα έργα

Αναλυτικά όλα τα έργα για το 2021 στον Δήμο Τρικκαίων, είναι:

(κατεβάστε τα και από ΕΔΩ)

 1. Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2018-2019 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2017-2018): 136.463,13 €
 2. Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄ Τομέα 2018 – 2019 (ΔΠ): 72.883,89€
 3. Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών στην δασική περιοχή του παρεκκλησίου Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στον οικισμό Καλονερίου της ΤΚ Μεγάρχης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2017-2018): 41.400 €
 4. Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού

Υποέργο 1: Οριστική Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ μελέτη για το έργο με τίτλο: Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού (ΕΣΠΑ): 272.838,10 €

 1. Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού

Υποέργο 2:   Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού (ΕΣΠΑ): 1.612.531,20 €

 1. Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ.Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού

Υποέργο  3: Ενέργειες προβολής και προώθησης (ΕΣΠΑ): 9.474,22 €

 1. Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις (ΠΔΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ): 187.318,80 €
 2. Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου της πόλης των Τρικάλων Υποέργο 1:Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου της πόλης των Τρικάλων (ΕΣΠΑ & ΣΑΤΑ): 1.295.719 €
 3. Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου της πόλης των Τρικάλων Υποέργο 2: Μετατόπιση – Παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020): 192.015,79
 4. Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου της πόλης των Τρικάλων Υποέργο 3: Μετατόπιση – Υπογειοποίηση δικτύου ΟΤΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020): 12.265,39 €
 5. Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων Υποέργο 1: Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων (1.179.258,97ΕΣΠΑ 2014-2020 & 59.250,00 ΣΑΤΑ): 1.238.508,97 €
 6. Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων Υποέργο 2:Μεταφορά δικτύων Κοινής Ωφέλειας (ΕΣΠΑ 2014-2020): 50.941,03 €
 7. Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως Υποέργο 1: Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως (ΕΣΠΑ 2014-2020): 3.092.200,00 €
 8. Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως Υποέργο 2:Μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020): 6.998,41 €
 9. Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως Υποέργο 3: Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020): 9.999,99 €
 10. Συντήρηση κτηρίου Λαογραφικού Μουσείου (Πράσινο Ταμείο): 96.019,68 €
 11. Επισκευή του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Τρικκαίων (ΓΓΑ): 259.969,72 €
 12. Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων(Π.Α.Α.): 245.166,27 €
 13. Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων (ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ): 49.663,26 €
 14. Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι (ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ): 62.925,31 €
 15. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι( ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ & ΣΑΤΑ): 100.229,94 €
 16. Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι (ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ): 543.000 €
 17. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων υδάτων στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι (ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ): 154.733,02 €
 18. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό των ΡΟΜΑ στο Κηπάκι (ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ): 93.000 €
 19. Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό των ΡΟΜΑ στον Πύργο (ΥΠΕΣ ΠΔΕ ΡΟΜΑ): 18.267,92 €
 20. Ανακατασκευή κεντρικού τσιμενταύλακα στην ΤΚ Πρίνους (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2017-2018): 5.550 €
 21. Μελέτη ανάπλασης Αγιαμονώτη ποταμού (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2017-2018): 31.013,09 €
 22. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρικκαίων («ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»): 301.868,11 €
 23. Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρικκαίων 2019-2020 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 73.528,60 €
 24. Αγροτική οδοποιϊα Α΄ & Β΄ Τομέα 2019 – 2020 (ΔΠ): 26.498,26 €
 25. Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄ Τομέα 2019 – 2020 (ΔΠ): 78.403,52 €
 26. Επισκευή – Συντήρηση οστεοφυλακίου Μέλιγου στην ΤΚ Κάτω Ελάτης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 7.250 €
 27. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ΤΚ Φωτάδας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 7.250 €
 28. Βελτίωση – ανάπλαση πλατείας Λογγακίου στην ΔΕ Τρικάλων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 7.250 €
 29. Ανακατασκευή – Συντήρηση πλατείας στην ΤΚ Κρηνίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 7.250 €
 30. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων

Υποέργο 1: Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (ΕΣΠΑ 2014-2020): 723.000 €

 1. Ανάπλαση – αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων (Πράσινο Ταμείο & ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 238.961,37 €
 2. Επέκταση περιπατητικού διαδρόμου στο Αθλητικό Πάρκο Σωτήρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 125.700 €
 3. Πλακοστρώσεις ΤΚ Παλαιοπύργου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 50.400 €
 4. Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 300.000 €
 5. Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης γηπέδου Αγ. Οικουμενίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 10.000 €
 6. Αναπλάσεις και βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγρελιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 33.797,49 €
 7. Πλακοστρώσεις ΤΚ Ζηλευτής (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ): 31.430,61 €
 8. Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου Τρικάλων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 628.014,14 €
 9. Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων (ΕΣΠΑ 2014-2020): 738.976,86 €
 10. Επίτευξη Μελετητικής Ωριμότητας για την Πράξη με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων (ΕΣΠΑ 2014-2020): 11.023,14 €
 11. Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (ΕΣΠΑ 2014-2020): 283.196,91 €
 12. Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου «Αρχοντικό Κυρνάσιου» στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών»
  Υποέργο 1:Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου «Αρχοντικό Κυρνάσιου» στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε ”Σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών” (ΕΣΠΑ 2014-2020): 666.300 €
 13. Ανάπλαση και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Ριζώματος (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 10.000 €
 14. Διαμόρφωση χώρων – βελτίωση προσβασιμότητας κοιμητηρίου Κοινότητας Σπαθάδων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 15. Συντηρήσεις πεζοδρομίων εντός οικισμού Κοινότητας Φωτάδας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 16. Συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός του οικισμού Κοινότητας Χρυσαυγής (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 17. Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Κοινότητας Αγρελιάς (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 24.800 €
 18. Διαμόρφωση – πλακόστρωση πεζοδρομίων εντός του οικισμού της Κοινότητας Αρδανίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 19. Πεζοδρόμηση του κεντρικού πάρκου στην πλατεία της Κοινότητας Βαλτινού (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 24.800 €
 20. Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Κοινότητας Γενεσίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 21. Συντήρηση – Επισκευές δημοτικών κτιρίων στην Κοινότητα Γλίνου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 22. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Κοινότητας Γοργογυρίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 23. Συντήρηση – Βελτίωση – Επέκταση δημοτικού φωτισμού Κοινότητας Δενδροχωρίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 24. Συντήρηση – Βελτίωση δημοτικού κτιρίου Κοινότητας Διαλεχτού (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 25. Συντήρηση – Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Κοινότητας Διποτάμου(ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 26. Βελτίωση και αποκατάσταση οδών εντός οικισμού της Κοινότητας Ελληνοκάστρου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 27. Πεζοδρομήσεις οδών εντός οικισμού της Κοινότητας Κάτω Ελάτης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 28. Πλακόστρωση αύλειου χώρου έμπροσθεν δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας Κεφαλοβρύσου(ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 20.000 €
 29. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Κρηνίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.154,80 €
 30. Τσιμεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Κοινότητας Λιόπρασσου και οικισμού Λαγκαδιάς (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.154,80 €
 31. Ανάπλαση πλατείας και αναβάθμιση υποδομών Κοινότητας Λόγγου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.143,02 €
 32. Πεζοδρόμηση – πλακοστρώσεις έμπροσθεν δημοτικού σχολείου Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020):12.250 €
 33. Πεζοδρομήσεις οδών εντός οικισμού Κοινότητας Μεγαλοχωρίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 10.000 €
 34. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων εντός οικισμού της Κοινότητας Μεγάρχης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 14.999,88
 35. Συντήρηση – Βελτίωση προσβασιμότητας εντός οικισμού Κοινότητας Ξυλοπάροικου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020):7.250 €
 36. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Πατουλιάς (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 10.000 €
 37. Τσιμεντοστρώσεις οδών εντός του οικισμού Κοινότητας Πλατάνου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 10.000 €
 38. Συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός του οικισμού Κοινότητας Πρίνου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.250 €
 39. Βελτίωση προσβασιμότητας εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Κοινότητας Προδρόμου(ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 15.000 €
 40. Επισκευή στέγης στο Κοινοτικό Κατάστημα Ράξας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.000 €
 41. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Ράξας(ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 8.000 €
 42. Ανακατασκευή πλατείας ΤΚ Αγρελιάς (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 9.255,60 €
 43. Εργασίες εναρμόνισης λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ.): 281.454,11 €
 44. Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών στην ΤΚ Γενεσίου του Δήμου Τρικκαίων (ΠΔΕ): 150.000 €
 45. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων Υποέργο 1:Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων (ΕΣΠΑ 2014-2020): 217.336,86 €
 46. Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην ΤΚ Κρηνίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2019): 7.162,24
 47. Συντήρηση στέγης κτιρίου παλαιού Σχολείου ΤΚ Λόγγου(ΣΑΤΑ ΠΟΕ 2020): 7.130,62
 48. Εργασίες περίφραξης νεκροταφείου ΤΚ Κάτω Ελάτης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ): 7.250 €
 49. Αποκατάσταση Ζημιών σε Δίκτυα Εσωτερικής και Αγροτικής Οδοποίιας, Δημοτικά Κτήρια και άλλες Δημόσιες Υποδομές στις Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων (ΥΠ.ΕΣ.) 370.000 €
 50. Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο των πληγεισών περιοχών κατά την πλημμύρα της 7ης Ιουλίου (ΥΠ.ΕΣ.): 50.000 €
 51. Ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Λυκείου Τρικάλων
  Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων (ΕΣΠΑ 2014-2020): 1.198.303,60 €
 52. Ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων
  Υποέργο 1: Ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων (ΕΣΠΑ 2014-2020): 1.198.325,60 €
 53. Ανάπλαση – ενοποίηση ποδηλατοδρόμου – πεζοδρομίου Βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων (οδός Παλαιολόγου – Κονδύλη) με το κέντρο (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ): 700.000 €
 54. Αντιπλημμυρική προστασία – Υποέργο 1 Καθαρισμός κοίτης στον Ληθαίο Ποταμό (ΠΔΕ): 650.000 €
 55. Αντιπλημμυρική προστασία – Υποέργο 2 Καθαρισμός κοίτης στον Αγιαμονιώτη Ποταμό (ΠΔΕ): 350.000 €
 56. Πλακοστρώσεις Παλαιοπύργου 2021 (ΣΑΤΑ): 88.000,00 €
 57. Αστικές αναπλάσεις Δ.Τρικκαίων 2021-2022 (ΣΑΤΑ): 100.000 €
 58. Ασφαλτοστρώσεις Δ.Τρικκαίων 2021-2022 (ΣΑΤΑ): 150.000 €
 59. Ασφαλτοστρώσεις Α΄ & Β΄ Τομέα 2021 – 2022 (ΣΑΤΑ): 150.000 €

ΣΥΝΟΛΟ: 20.215.216,27 €

Από το γραφείο Τύπου