Δήμος Τρικκαίων

Ταχύτατα ξεκίνησαν έργα και παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων στην Μπάρα

22 Σεπτεμβρίου 2023

Τάχιστα Δήμος Τρικκαίων και ΔΕΥΑΤ ξεκίνησαν ήδη τις παρεμβάσεις και τον έλεγχο φρεατίων και αγωγών στην περιοχή της Μπάρας. Τις παρεμβάσεις είχε ανακοινώσει στους κατοίκους που τον επισκέφθηκαν την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη έγιναν όλες οι απαραίτητες αυτοψίες και έλεγχοι, από τους μηχανικούς και αρμόδιους της ΔΕΥΑΤ και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Αντικείμενό τους, το να υπάρχει άμεση γνώση, του τι απαιτείται, τι πρέπει να γίνει, πώς – και πού – θα κινηθούν τα μηχανήματα.
Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου συνεργεία κυρίως της ΔΕΥΑΤ επιχειρούν δίπλα από την περιφερειακή οδό και σε άλλα σημεία. Αντικείμενό τους, η διάνοιξη αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και κεντρικότερων αγωγών, καταλήγουν στον βασικό ταμιευτήρα.
Το σημαντικό σε αυτήν την παρέμβαση – εκτός από την αμεσότητα – είναι η σημαντική συνεισφορά των κατοίκων. Όπως είχε τονιστεί στη συνάντηση της Τρίτης στο Δημαρχείο Τρικκαίων, οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τη γνώση τους για θέματα ειδικής φύσης, ακριβώς στον τόπο που ζουν.
Σημειώνεται ότι, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων στους κατοίκους της περιοχής «γέφυρα Πάσχου», οι ίδιες παρεμβάσεις, με το ίδιο αντικείμενο θα γίνουν σε όλες τις περιοχές που υπέστησαν τα μεγαλύτερα πλήγματα από τον Daniel εντός της πόλης των Τρικάλων. Και σε αυτές τις περιοχές οι παρεμβάσεις ξεκινούν άμεσα.

Από το γραφείο Τύπου