Δήμος Τρικκαίων

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ’»

25 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘‘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (( Μ Ε Α )) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ’.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 2431063230
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/2/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ-SIGNED

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΚ 2019_signed-1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ_ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΚ 2019_signed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΚ 2019_signed