Δήμος Τρικκαίων

Τεχνολογική συνεργασία των Δήμων Τρικκαίων & Βριλησσίων

22 Δεκεμβρίου 2020

Σε συνεργασία για θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης προχώρησαν οι Δήμοι Τρικκαίων και Βριλησσίων, καθώς και η αναπτυξιακή εταιρεία e-trikala ΑΕ. Με τη συνεργασία αυτή, η τεχνογνωσία από τα Τρίκαλα «μεταφέρεται» και εξακτινώνεται στα Βριλήσσια, στο πλαίσιο των τοπικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων. Οι τρεις πλευρές προχώρησαν σε… τηλε-υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας .
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε πως «η συνεργασία και η κοινή πεποίθηση για την ανάγκη εκσυγχρονισμού στην παροχή υπηρεσιών, υλοποιούνται και από την ψηφιακή διακυβέρνηση, με δράσεις και προγράμματα προσαρμοσμένα στις καθημερινές και σύγχρονες ανάγκες των Δήμων και των πολιτών».
Τόνισε ότι «η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, και στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, με ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιοτικότερες υπηρεσίες, πρωτότυπες δράσεις και βήματα ουσίας για τα επόμενα χρόνια», όπως φαίνεται και από τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης, τόνισε ότι η τη «συγκεκριμένη  προγραμματική σύμβαση που εγκαινιάζει μια ουσιαστική και ιδιαίτερα καρποφόρα διαδημοτική συνεργασία με τον ψηφιακό “leader” Δήμο Τρικκαίων και την αναπτυξιακή του “e-trikala”, ώστε τα Βριλήσσια να περάσουν στη νέα εποχή». Και διευκρίνισε ότι η απόφαση του Δήμου ελήφθη «στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών και απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας», καθώς οι πόλεις πρέπει  να οραματιστούν και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέες μορφές ηλεκτρονικής δημοτικής διακυβέρνησης προς όφελος του δημότη-πολίτη».

Ο δε πρόεδρος της e-trikala ΑΕ κ. Γ. Κωούλας, τόνισε ότι η αναπτυξιακή εταιρεία «ολοκληρώνει έργα και υλοποιεί δράσεις που ενεργοποιούν την ψηφιακή διακυβέρνηση. Με τη δεδομένη τεχνογνωσία, σημείωσε, οι ψηφιακές ευκολίες ωφελούν τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες και κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του».

Τα έργα

Τα βασικά έργα που θα αναπτυχθούν στον Δήμο Βριλκλησίων από τη νe-trikala ΑΕ, είναι:

 • Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών με τη χρήση ειδικών συσκευών περιβαλλοντικών μετρήσεων
 • e-ΚΕΠ (Ηλεκτρονική Αίτηση & Παράδοση πιστοποιητικών εξαποστάσεως).
 • e-Διαβούλευση / Ηλεκτρονική Διαβούλευση.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου Ψηφιακού Κέντρου παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού βοτανολογίου «e-βοτανολόγιο».
 • Υλοποίηση δράσης «Είσαι κάτοικος – Γίνε Δημότης».
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επικοινωνίας, για:
 • Τα Προγράμματα πρόληψης και την υποστήριξη του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας που γίνονται στα όρια του Δήμου Βριλησσίων
 • Ενημερώσεις άμεσης ανάγκης που αφορούν υπηρεσίες του Δήμου Βριλησσίων
 • Την χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις παροχή πληροφόρησης για προγράμματα κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και κάθε άλλης πολιτικής του Δήμου Βριλησσίων, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε αυτά.
 • Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής και Πληροφόρησης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας
 • Υλοποίηση δράσεων διασύνδεσης των εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Δήμου και επικοινωνίας.
 • Διεύθυνση και συντονισμός των επιμέρους δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Από το γραφείο Τύπου