Δήμος Τρικκαίων

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

31 Αυγούστου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

10.ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11. Σχολ. Καθαρ. (2023-2024)_Ονομαστική Κατάσταση (τελική)

12. Σχολ. Καθαρ. (2023-2024)_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (τελικός)

13. Σχολ. Καθαρ. (2023-2024)_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (τελικός)