Δήμος Τρικκαίων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35820/29.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΣΩΗ9-ΖΧΓ)

26 Αυγούστου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 26/8/2022

31.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-τελική κατάταξη

32. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-τελικός

33. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-τελικός

34.Δημόσια-Πρόσκληση-2

35.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-τελικός