Δήμος Τρικκαίων

Τέταρτο μεγάλο έργο αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΤ

28 Δεκεμβρίου 2018
Μετά το Ριζαριό, τη Σωτήρα και τον Πυργετό, η ΔΕΥΑΤ κατασκευάζει αποχέτευση και σε Αμπελάκια – Φλαμουλάκι! - Ακολουθεί και πέμπτο έργο στις αρχές του 2019, η περιοχή Πάσχου

Μετά τα 3.500.000€ για τον Πυργετό, τα 500.000€ για τη Σωτήρα, τα 150.000€ για το Ριζαριό, άλλα 2.500.000€ προϋπολόγισε η ΔΕΥΑΤ από το ταμείο της για αποχέτευση σε Φλαμουλάκι και Αμπελάκια.
Δύο οικισμοί της πόλης των Τρικάλων που μέχρι τώρα δεν διέθεταν δίκτυο ακαθάρτων.
Και, όπως και στον Πυργετό, το έργο προχωρά άμεσα, αφού σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2018 αναρτήθηκε προς δημοπράτηση το έργο. Το όνομά του είναι «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΛΑΜΟΥΛΑΚΙ» και είναι σαφές, ότι ο Δήμος Τρικκαίων και η ΔΕΥΑΤ υλοποιούν και με αυτό το έργο, το πλήρες πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών ζωής για τους κατοίκους των Τρικάλων.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στους οικισμούς Αμπελάκια και Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των λυμάτων σχεδόν στο σύνολο των εν λόγω περιοχών.

Για κάθε οικισμό (Φλαμουλάκι και Αμπελάκια) θα κατασκευαστεί ξεχωριστό δίκτυο αποχέτευσης το οποίο θα καταλήγει σε αντίστοιχο αντλιοστάσιο.

Επιλέχτηκαν αγωγοί πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος για το δίκτυο, γιατί η περιοχή εμφανίζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, η στεγανότητα της σύνδεσης των αγωγών είναι πολύ αποτελεσματική και υπάρχουν ικανοποιητικές συνθήκες ροής σε πολύ μικρές κλίσεις.

Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν, θα οδηγούν τα λύματα του οικισμού σε φρεάτιο του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ.

Συνολικά θα κατασκευαστούν νέοι βαρυτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 12,8 χλμ. και καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 720 μ.

Ετσι η ΔΕΥΑΤ, μετά
– την επίλυση του θέματος στο Ριζαριό (που καθυστερούσε για χρόνια),
– την ολοκλήρωση της αποχέτευσης στη Σωτήρα στον δυτικό τομέα (έπεται ο ανατολικός),
– τη δημοπράτηση της αποχέτευσης στον Πυργετό
– το έργο για Αμπελάκια – Φλαμούλι,
– τη δημοπράτηση στις αρχές του έτους της αποχέτευσης στην περιοχή Πάσχου
ολοκληρώνει τα έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής σε πολίτες εντός του αστικού ιστού.

 

Από το γραφείο Τύπου