Δήμος Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ 10ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 19/04/2016

19 Απριλίου 2016

 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Σκρέκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης
 2. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος
 3. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 4. κ. Πιτέλη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κουμαριάς
 5. κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 19/04/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 18:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Περαίωση εργασιών & οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη αναγνώρισης φυσικού πόρου Ριζώματος ως ιαματικού»
 1. Εξέταση ένστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ», της Κ/ΞΙΑΣ με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ-Παππάς Δημήτριος και του Παππά Δημητρίου ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας κατά της υπ αρίθμ. 71492/09-12-2015 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έκπτωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ» και της Κ/ΞΙΑΣ Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ-Παππάς Δημήτριος από το έργο: «Μελέτη-Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων»
 1. Εξέταση της υπ΄αριθμ.754/08-01-2016 , ένστασης της εταιρείας “ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.” κατά της υπ΄αριθμ.73389/18-12-2015 απόφασης της Προισταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων με θέμα κήρυξη Έκπτωσης της Αναδόχου Εταιρίας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – Δ. ΛΑΡΙΣΗΣ 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+286,16»
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Έγκριση 8ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΧΟΥ Ι & ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

 1. Έγκριση 6ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΙΑ

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Τεχνικοοικονομική μελέτη για την λειτουργία δράσεων στην παρόχθια περιοχή του ποταμού Ληθαίου πέριξ της Κεντρικής γέφυρας
 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 39/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση νέας χωροθέτησης, των υφισταμένων, επί των οδών Καποδιστρίου και Διονυσίου Φιλοσόφου, χώρων στάθμευσης «ΤΑΞΙ» και χωροθέτηση της προς νομιμοποίηση «πιάτσας ΤΑΞΙ» επί της οδού Ιακωβάκη
 1. Έγκριση της αρίθ. 32/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ αριθμ. 545/2015 Α.Δ.Σ. “Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων” (Εξ αναβολής ).
 1. Έγκριση της αρίθ. 35/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Ωράριο Λειτουργίας Μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος” (Εξ αναβολής).
 1. Έγκριση της αριθ. 41/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της υπ αριθμ. 54/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων: “Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”

 

 1. Έγκριση της αριθ. 1/2016 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ. Βέργου Στεργίου για ονοματοθεσία παρόδου της οδού Ασπροποτάμου».
 1. Έγκριση της αριθ. 3/2015 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ.Αργυρόπουλου Αθανασίου για ονοματοθεσία πλατείας»
 1. Έγκριση της αριθ. 2/2016 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Σακελλαρίου Κίμωνα, Προέδρου Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής για ονομασία οδού ως “Γεωργίου Ροντογιάννη”
 1. Έγκριση της αριθ. 77/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τέλους καθώς και τετραγωνικών μέτρων για τις άδειες και θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων».

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Αύξηση πέντε (5) αιθουσών λόγω μεταστέγασης του 16ου Δημοτικού σχολείου Πυργετού Τρικάλων στις εγκαταστάσεις του νέου 6/θέσιου διδακτηρίου».
 2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την οριοθέτηση (μετατόπιση ή επαναπροσδιορισμό) των σχολικών περιφερειών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων»
 1. Πρόταση για μερική αναχωροθέτηση Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
 1. Προγραμματισμός θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Λαζαρίνες» για το έτος 2016 του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων
 1. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων
 1. Έγκριση ένταξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στη δράση «Προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας – Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2016» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπό Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2016-2017
 1. Ανάκληση της υπ αριθμ. αποφ 64/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την δωρεάν, προσωρινή, παραχώρηση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (παλιό δημοτικό σχολείο Πυργετού) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυργετού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Γέφυρα Πάσχου Ι, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ, Αγία Μονή Ι, Αριστερά οδού Καλαμπάκας και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
 1. Ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων – Α.Τ. Περιφέρεια Τρικάλων για τα έτη 2009-2010, 2011-2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, καθώς και την διαγραφή των κατόχων και την επαναβεβαίωση στους νέους κατόχους – οδηγούς οφειλέτες
 1. Ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων- Α.Τ. Περιφέρεια Τρικάλων για τα έτη  2011 -2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 1. Ακύρωση της υπ΄ αρίθμ. 2399/29-4-2009 πράξης βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2009 και διαγραφή αυτής από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσα
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών και διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού- Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2016
 1. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς
 1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αμιγής Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου οκτώ (8) ηλεκτρονικών υπολογιστών» στον Μηλιώτη Στέφανο του Αθανασίου για το κατάστημά του που βρίσκεται στην οδό Χατζηγάκη αριθμ. 3

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Κάλυψη δαπάνης του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού για το ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου δημοτικού σχολείου και για το ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου δημοτικού σχολείου βάση της συστέγασής τους με τα δημοτικά σχολεία
 1. Έγκριση (6ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Γ΄και «Ηλιαχτίδα» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016
 1. Έγκριση (7ης εισήγησης) εγγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: B Βρεφονηπιακό, Ζ΄Βρεφονηπιακό, ΣΤ΄Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό Ριζώματος του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2015 -2016

 

Γενικά

 

 1. Αναγραφή ονομάτων στο μνημείο Πεσόντων της Τ.Κ. Μεγάρχης (αριθ.4/2016 απόφασης Τ.Κ.)
 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου Τρικκαίων εκτός έδρας
 1. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Μητσιάδη Βασιλικής-Ελένης στο Βουκουρέστι.
 1. Έγκριση μετακίνηση της Αντιδημάρχου κας Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθης στη Λάρισα

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 (Ανταποδοτικές Υπηρεσίες)
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 (Υπηρεσία Πρασίνου και Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού)
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016, στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων(4) ατόμων για τη διαχείριση του προγράμματος “Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το ταμείο Ευρωπαϊκης βοήθειας”
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016, έναντι αντιτίμου

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων στον Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε.
 1. Συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων στις εκδηλώσεις του «ΝΑΥΠΛΙΟ-ARTIVA 2ο Band Festival 6-8 Μαϊου 2016

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Aπ ευθείας ανάθεση για τη διαχείριση – παρακολούθηση υλοποιημένων έργων ΤΠΕ -καταγραφή απαιτήσεων ολοκληρωμένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 1. Aπ ευθείας ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη των δομών του δήμου σε επίπεδο ( it support), αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη του ασυρμάτου δικτύου internet και του δικτύου οπτικών ινών του δήμου Τρικκαίων
 1. Aπ ευθείας ανάθεση για τη διαχείριση ιστοσελίδας δήμου Τρικκαίων και διαχείριση-παρακολούθηση αιτημάτων δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ