Δήμος Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ 12ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 17/05/2016

13 Μαΐου 2016

 12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

 1. κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρδανίου
 2. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 3. κ. Αναγνώστου Βάϊο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ζηλευτής
 4. κ. Τσίνα Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου
 5. κ. Ντινόπουλο Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου
 6. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων
 7. κ. Σκυλοδήμου-Βλάχου Αγορή Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου
 8. κ. Λάμπα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πατουλιάς
 9. κ. Νημά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου
 10. κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος
 11. κ. Κυριάκο Στέργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Φωτάδας
 12. κ. Καρυδοπούλου-Παπαχρήστου Μαρία Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής
 13. κ. Τζερεμέ Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ξυλοπαροίκου
 14. κ. Τσίνα Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λόγγου
 15. κ. Τσιούνη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γοργογυρίου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 17/05/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Εξέταση της υπ αριθ. πρωτ. 14575/22-03-2016 αίτησης δημότη περί διαγραφής προσαυξήσεων των οφειλών του στο Δήμο Τρικκαίων.
 1. Διαγραφή οφειλών από την Ζαραμπούκα Ζωή του Χρήστου με βάση την 297/2015 Α.Δ.Σ περί λύσης μίσθωσης του κυλικείου του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου.
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 1. Εκμίσθωση δύο (2) υδροτριβείων επιφανείας (30,00)τ.μ και (20,00) τ.μ που βρίσκονται στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ» τοπικής Κοινότητας Γοργογυρίου του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Έγκριση επιστροφής ποσού 82,00 € στην Μάμαλη Βάϊα του Αντωνίου που κατατέθηκε σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Βαλτινού της Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου Δήμου Τρικκαίων
 1. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων- Οικισμός Πυργετού, επιφανείας 10,5 στρεμμάτων και στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου, επιφανείας 2,370 στρεμμάτων.
 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μεγ.Κεφαλοβρύσου και στην Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική, αριθ. 49 και 22/2016 αποφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
 1. Έγκριση επιστροφής ποσού 32,52 € στον κ.Κανταρτζή Σωτήριο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, λόγω λανθασμένης χρέωσης Δημοτικών Τελών-Φόρου και ΤΑΠ.
 1. Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής φερόμενης ιδιοκτησίας Μπαμπούρη Θεόδωρου του Δημητρίου.
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού βάσης (σ/β) κινητής τηλεφωνίας στην Τοπ. Κοιν. Ριζώματος.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων, για το έργο “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού της Χώρας”
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών και διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου.
 1. Έγκριση δαπάνης για το Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνης
 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2016-2017 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ {Η ΤΡΙΚΚΗ} .
 1. Έγκριση προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. «Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 1. Έγκριση επιβολής προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση
 1. «Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων (Τ.Κ. Αρδανίου εξ αναβολής)
 1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου εξήντα εφτά (67) ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Έγκριση 8ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της μελέτης Π.Ε. Γ. Πάσχου-Ι & Δερπανόπουλου
 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305729001, με αυθαίρετη περίφραξη από τον Καραγεώργο Βάϊο του Ελευθερίου και έγκριση αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης.
 1. Έγκριση 6ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΑΜΑΡΙΑ

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση θέσεων ΑΜΕΑ εντός της πόλης των Τρικάλων
 1. Έγκριση της αριθ. 140/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδιών-τσίρκου».
 1. Ανάκληση της αριθμ.613/2015 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση της αρίθ. 4/2016 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας περί ονοματοθεσίας πλατείας, ως «Πλατεία Άμπεργκ (AMBERG)».
 1. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016”.
 1. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα”1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016″
 1. Έγκριση της αριθ. 51/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης, του “Γενικού Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων”».
 1. Έγκριση της αριθ. 52/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί των πεζοδρομίων των Δημοτικών Οδών Στρατηγού Σαράφη & Μαυροκορδάτου».
 1. Έγκριση της αριθ. 53/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας της Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Τρικκαίων».

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση οστεοφυλακίου 1ου Νεκροταφείου Τρικάλων» και έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) για το Υποέργο 3: «Προμήθεια Οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου» της Πράξης: «Αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου».
 1. Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», Συνολικής δαπάνης 12.482,31€
 1. Σύσταση δικτύου ΟΤΑ με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Ιαματικών Πηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας-ΔΙΑΜ».
 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση πεζοδρομίων αριστερά οδού Καλαμπάκας»
 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ)»
 1. Κατανομή ΣΤ΄ και Ζ΄ δόσης ΣΑΤΑ 2015
 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Επιτροπής κρίσης, παρακολούθησης & παραλαβής αναθηματικής πλάκας, σε ανάμνηση της θυσίας του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του εκ Μετσόβου στην πλατεία του Ο.Τ.Ε .
 1. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι»
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»
 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου και του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου- Δημοτικού Θεάτρου Σκιών του Δήμου Τρικκαίων
 1. Παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων
 1. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. απόφασης 397/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
 1. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. απόφασης 398/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων»

 

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών, του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών και του κοινού ωραρίου και των κοινών διαστημάτων διακοπής εργασιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2016-2017
 1. Έγκριση 7ης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών για τον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015-2016
 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2015-2016.
 1. Έγκριση (7ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό- Βρεφικό Τμήμα και Παιδικό Σταθμό Μεγαλοχωρίου της περιόδου 2015-2016
 1. Έγκριση (8ης εισήγησης) εγγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: Β΄ Βρεφονηπιακός-Βρεφικό Τμήμα, Γ Βρεφονηπιακός, Δ΄ Βρεφονηπιακός, Παιδικός Σταθμός Φαλώρειας, Παιδικός Σταθμός Ριζώματος και Παιδικός Σταθμός «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2015 ? 2016»
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνδρομής εφημερίδων για το έτος 2016
 1. Έγκριση διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείων των ΚΑΠΗ Παλαιοπύργου, Ξυλοπαροίκου, Μ. Καλυβίων, Πλατάνου, Ριζώματος, Φωτάδας του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας

 

Γενικά

 

 1. Μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα
 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην εκστρατεία «ECOMOBILITY – Οικολογική Μετακίνηση», και « FREE MOBILITY Ελευθερία μετακίνησης στις πόλεις» 2015-2016, της εταιρείας ECOCITY ( Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον).
 1. Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με τον Δήμο Αντιπάρου
 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2016.

 

Νομική Υπηρεσία

 

 1. Έγκριση όρων οριστικού συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτου, σύμφωνα με την από 8-1-2016 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, επί επιστολών της Attica Bank, σχετική με την υπόθεση ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ