Δήμος Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ 13ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 31/05/2016

27 Μαΐου 2016

 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Ντινόπουλο Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου
 2. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
 3. κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  31/05/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

 1. Έγκριση (8ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τον A΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό της περιόδου 2015-2016
 1. Έγκριση (9ης εισήγησης) εγγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: A΄ Βρεφονηπιακός, και Παιδικός Σταθμός «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2015 – 2016»
 1. Αποδοχή ένταξης στην πράξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»-Κ.Σ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000132 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 1 Επισιτιστική και Βασική Υλική συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α).

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Επιστροφή τμήματος προϊόντος δανείου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα προς το Τ.Π & Δ
 1. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση Παναγιά της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδας, επιφανείας 2,646 στρεμμάτων.
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων δημοτικού κτιρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων.
 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Αγία Μονή Ι και δεξιά οδού Καλαμπάκας.
 1. Επικαιροποίηση-επικύρωση των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών μετά από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Τμ. 6 απόφαση 1172/2015 και 1174/2015)
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών και διαγραφής προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου
 1. Έγκριση διαγραφής κατόχου α) της υπ αρίθμ. 20090901154110447/1-9-2009 πράξη βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας Ε.Μ.Π. και επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο, οδηγό-οφειλέτη. β) της υπ αρίθμ. 1247/15-1-2009 πράξη βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας, την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο, καθώς και την επιστροφή χρημάτων ποσού 90,40€ στην εταιρεία Μπάρδας – Γιαγιάκος Ε.Π.Ε.”
 1. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «ΤΡΟΦΙΜΑ 2016» της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»-Κ.Σ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ», (με Κωδικό ΟΠΣ 5000132), του Ε. Π: «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
 1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 4: «ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2016» της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»-Κ.Σ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ», (με Κωδικό ΟΠΣ 5000132), του Ε. Π.: «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Τρικκαίων, για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπ/σμού δαπάνης 376.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – Δ. ΛΑΡΙΣΗΣ

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 

 1. Συμμετοχή του Δημοτικού Χορευτικού Συγκροτήματος στις εκδηλώσεις της «ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΟΣΣΑΣ 2016» που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016, στην Όσσα Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

 

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 

 1. Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 

 1. Έγκριση «Οριστικής μελέτης σήμανσης- ασφάλισης του νέου ισόπεδου κόμβου και της Κάτω Διάβασης πεζών και μικρών οχημάτων στη χ.θ. 57+617 στη θέση Σαράγια του Δήμου Τρικκαίων»

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

 1. Έγκριση απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: ¨2η Αναμόρφωση πρου/σμού»
 1. Έγκριση της αριθ. 73/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Διασφάλιση εισόδου-εξόδου οχήματος από νόμιμη υπόγεια θέση στάθμευσης (garage), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 34, παρ. 3β και 3γ, του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ)».

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

 1. Ορισμός μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων
 1. Τροποποίηση εν μέρει της αριθ. 395/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα “Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τρικάλων”
 1. Ορισμός μέλους Δ.Σ. του αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»

 

Γενικά

 

 1. Προγραμματισμός εκδήλωσης – έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία αποστολής της αδελφοποιημένης πόλης του Δήμου Amberg της Γερμανίας στην πόλη μας, για τα εγκαίνια της πλατείας Amberg, από 24 έως 26 Ιουνίου 2016
 1. Τροποποίηση της υπ αριθ.794/2015 Α.Δ.Σ. ως προς το επικαιροποιημένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων.
 1. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Δημάρχου
 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχων
 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημοτικών Συμβούλων

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου” Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2014-2015″

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ