Δήμος Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ 7ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 17/03/2016

11 Μαρτίου 2016

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

Πληροφορίες: Μαντά Ευαγγελή

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100- ΤΗΛ. 2431 3 51186

FAX: 24310 -35956

Τρίκαλα, 11 Μαρτίου 2016

Αριθ. Πρωτ. : 13002

 

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

1.κ Δήμαρχο Τρικκαίων

2.κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

3.κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

4.κ. Γρηγοράτου-Τάσιου Παναγιώτα Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κρηνίτσας

5.κ. Πούλιο Ελευθέριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γλίνου

6.κ. Παπαχρήστο Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου

7.κ. Τζιατζιά Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διαλεκτού

8.κ. Ζαχαράκη Φίλιπ Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Διποτάμου

9.κ. Αναγνώστου Βάιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ζηλευτής

10.κ. Ρεντζιλά Χαράλαμπο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοβρύσου

11.κ. Τσίνα Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσου

12.κ. Ντινόπουλο Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου

13.κ. Σκουφά Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων

14.κ. Σκρέκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης

15.κ. Λάμπα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πατουλιάς

16.κ. Νημά Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου

17.κ. Λουβιτάκη Βασίλειο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ριζώματος

18.κ. Καρυδοπούλου-Παπαχρήστου Μαρία Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής

19.κ. Πέτσα Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς

20.κ. Τσίνα Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λόγγου

21.κ. Παπαγεωργίου Μιχάλη Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρδανίου

22.κ. Σταμούλη Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βαλτινού

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 17/03/2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2016.
 1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2016.
 1. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 620200062577/8-9-2008 πράξης βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων έτους 2008 και διαγραφή αυτής από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσα.

4. Ακύρωση κλήσεων του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2009 και 2011

 1. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ικαρίας
  6. Μείωση μισθώματος ακινήτου δημοτικής έκτασης στη θέση «Ημερόκλημα» της Τ.Κ Ζηλευτής έκτασης 60.000,00 τ.μ .
  7. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου (δημοτικού καταστήματος) με τον περιβάλλοντα χώρο, που βρίσκεται στη θέση« Μπάτζιος» της Τ.Κ Διαλεκτού Τρικάλων
 1. Διαγραφή ποσών αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 1. Διαγραφή χρεών, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 1. Διαγραφή ποσού 483,35 € από τον Σαρμά Αλέξανδρο του Γεωργίου ως λανθασμένη χρέωση και επαναβεβαίωση οφειλής επί το ορθό.

11. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Αριστερά οδού Καλαμπάκας , Αγία Μονή Ι και Αγία Μονή ΙΙΙ.

12. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων καθώς και διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου

 1. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Τρικκαίων για υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, ως μέλη των επιτροπών παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το   Π.Δ. 28/80, για το έτος 2016.
 1. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2016.
 1. Διόρθωση της υπ αριθμ. 73/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ποσό της έγκρισης διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων μηχανογράφησης, με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα   με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

17. Επαναβεβαίωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. – άρση δέσμευσης
18. Εκμίσθωση δημοτικών αγοτεμαχίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Μεγάλων Καλυβίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας

 1. Έγκριση της υπ αριθμ. 29/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Εκμίσθωση δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων και στους Οικισμούς Λεπτοκαρυά – Πυργετός – Άγιοι Απόστολοι και Σωτήρα καθώς και δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον οικισμό των Αγίων Αποστόλων της Δ.Κ. Τρικκαίων.

 

Γενικά

 1. 20. Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου
 1. Ανταλλαγή ακινήτου (Ηλία Στεργίου του Γεωργίου)

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Λήψη απόφασης ανανέωσης συνδρομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2016.

 

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

 1. 23. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων (εξ αναβολής).
 1. 24. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. 25. Έγκριση υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» με κωδικό 2015-1-EL01-KA102-013472 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+2015 (Τομέας Επαγγελματικής εκπαίδευσης, σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας), από τον Δήμο Τρικκαίων ως επικεφαλής-συντονιστής εταίρος
 1. 26. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016» καθώς και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που τη συνοδεύουν
 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γήπεδα 5*5 Χρυσαυγής, Διαλεχτού, Κηπακίου & Αθλητικό Κέντρο Καλονερίου) » και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2016-2017 που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν
 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 1. Έγκριση του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου σε υπόγειο στα Αγροκτήματα Αναδασμού των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων»
 1. 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην τοπική κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

 1. Έγκριση ένταξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» Εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Συλλέγω Εμπειρίες»
 1. Έγκριση αιτήματος δανεισμού έργων χωρίς καταβολή αντιτίμου από το Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα για την υλοποίηση έκθεσης με τίτλο: ¨Δημήτρης Κατσικογιάννης: Όταν η τέχνη γίνεται «Πολιτική «, από τις 24 Μαρτίου έως 8 Μαίου 2016
 1. Παραχώρηση χρήσης του χώρου γραμματείας του Μουσείου Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη για τη στέγαση των γραφείων του Σωματείου με τη επωνυμία «Σύλλογος Γυναικών Αμπελακίων»
 1. 35. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
 1. 36. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2015
 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2015

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάν παραχώρηση χρήσης εκατόν πέντε (105) λυόμενων οικίσκων για κάλυψη προσωρινών και επειγουσών αναγκών στέγασης, σε αντίστοιχες οικογένειες ΡΟΜΑ
 1. Αποδοχή εσωτερικής μετακίνησης ωφελούμενων με τροφεία από τον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» όπου αρχικώς αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε πίνακα επιλαχόντων, σε άλλη δομή που δύναται να φιλοξενηθούν
 1. Έγκριση (5ης Εισήγησης) διαγραφής νηπίων από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό- Βρεφικό τμήμα, «Ηλιαχτίδα», και « Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016
 1. Έγκριση 6ης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών για τον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» και για τον Βρεφονηπιακό (Βρεφικό) Σταθμό «Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2015 -2016
 1. 42. Έγκριση (6ης εισήγησης) εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: Β΄ Βρεφονηπιακό- Παιδικό τμήμα, Β΄ Βρεφονηπιακό- Βρεφικό τμήμα, Ζ΄ Βρεφονηπιακό, «Ουράνιο Τόξο», Α΄ Βρεφονηπιακό, Παλαιόπυργου, και Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2015-2016»
 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για τη διαγραφή από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2015-2016».

44.Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνδρομής καθημερινής τοπικής εφημερίδας για το ΚΑΠΗ Κεφαλόβρυσου έτους 2016».

 1. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων με αρ.πρωτ.1631/13-1-2016 του Eκπολιτιστικού Μορφωτικού -Λαογραφικού συλλόγου συνοικισμού Τρικκαίογλου Ν.Τρικάλων «Η ΓΑΛΗΝΗ» και με αρ.πρωτ.10581/26-2-2016 του Μορφωτικού & Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ», για δωρεάν παραχώρηση χώρου.

Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 1. Χορήγηση νέας παροχής ενός (1) χρονοδιακόπτη σε ανώνυμη δημοτική οδό στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων έμπροσθεν αγροτεμαχίου κ. Αντωνίου Ευαγγέλου του Δημοσθένη.
 1. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 52/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά στην επαύξηση ισχύος από 35 kVA (Νο3) σε 85 kVA (Νο 5) και τροποποίηση της παροχής με αριθμό 41072394-03 στο Μύλο Ματσόπουλο.

 

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθ. 182/2012 Α.Δ.Σ., που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αργυρώς Θεοδώρου Κακαράντζα, στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙΙ (Γαρδικάκι)
 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή ένορκης βεβαίωσης για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων των ήδη υποβληθέντων δηλώσεων ιδιοκτησίας δημοτικών εκτάσεων (χρησικτησία)

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Έγκριση ανάθεσης σχεδιασμού και λειτουργίας δράσεων στην παρόχθια περιοχή του ποταμού Ληθαίου, πέριξ της Κεντρικής γέφυρας, στην e-Trikala A.E.
 1. Απολογισμός Μύλου των Ξωτικών 2015-16
 1. Έγκριση προϋπολογισμού του αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της υπ αριθμ. 545/2015 ΑΔΣ “Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων”.
 1. Έγκριση απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 1. Έγκριση της αριθ. 21/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (stop) επί της οδού Ευρώπης, του Δήμου Τρικκαίων και επί παραδρόμου της Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς».
 1. 56. Έγκριση της αριθ. 20/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015 της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Δήμου Τρικκαίων»
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας ανωνύμων οδών και πλατείας της Τ.Κ. Κρηνίτσας
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας του νέου οικισμού των εργατικών κατοικιών στη Σωτήρα, ονομασία οδών και πλατείας
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμηση των οδών στη Λεπτοκαρυά πίσω από το κέντρο «Λάουρα – Κουίντα»
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας παρόδου της οδού Ζηλευτής

61. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας της δημοτικής οδού Τρικάλων – Περδικοράχης

62. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας παρόδου της οδού Απ. Καλδάρα (πρώην Αχιλλέως)

63. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού (πεζοδρόμου), στην περιοχή της Νέας Ζωαγοράς

 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας πλατείας (χώρου) της πόλης ως “Πλατεία Αγροτικής και Λαϊκής Εξέγερσης της 2ας Φεβρουαρίου 1925”
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας ανωνύμου οδού σε οδό “Ματσοπούλου”
  66. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας οδών της συνοικίας Πυργετού
  67. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Κόκκινου Πύργου
  68. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας περιφερειακής οδού Τρικάλων-Ριζώματος.
 1. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή “Γέφυρα Πάσχου”

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ