Δήμος Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ 8ης & 9ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 12/04/2016

8 Απριλίου 2016

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

Πληροφορίες: Μαντά Ευαγγελή

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100 – ΤΗΛ. 2431 3 51186

FAX: 24310 – 35956

Τρίκαλα,  8 Απριλίου 2016

Αριθ. Πρωτ. : 17422

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς 

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων
 1. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 12/04/2016 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2016

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2016
 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ

 

 

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

Πληροφορίες: Μαντά Ευαγγελή

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100- ΤΗΛ. 2431 3 51186

FAX: 24310 – 35956

Τρίκαλα, 08 Απριλίου 2016

Αριθ. Πρωτ. : 17423

 

 

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων

Προς

 1. κ. Δήμαρχο Τρικκαίων
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Τρικκαίων

 

 1. κ. Σιάφη Ιωάννα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 12/04/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 21:30 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

Γενικά

 1. Προγραμματισμός δράσεων-εκδηλώσεων στο Πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Let s Do it Greece 2016
 1. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή στη 3η Συνάντηση στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ¨Supporting Policy and Action for Active Environments / SPAcE¨- Πολιτική Στήριξης και Δράσης για ένα Ενεργό Περιβάλλον

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση της αρίθ. 32/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ αριθμ. 545/2015 Α.Δ.Σ. “Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων” (Εξ αναβολής 7ης συνεχιζόμενης συνεδρίασης).
 1. Έγκριση της αρίθ. 35/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Ωράριο Λειτουργίας Μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος” (Εξ αναβολής 7ης συνεχιζόμενης συνεδρίασης).

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Ανάκληση της αρίθ. 159/2016 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση πρου/σμού του αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”, οικ. έτους 2016

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

 1. Λήψη απόφασης επί της χρηματοδότησης έργου ΕΣΠΑ (Αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου)

Νομική Υπηρεσία

 1. Έγκριση όρων οριστικού συμβολαίου ανταλλαγής ακινήτου, σύμφωνα με την από 8-1-2016 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, επί επιστολών της Attica Bank, σχετική με την υπόθεση ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ