Δήμος Τρικκαίων

Θέματα ψυχικής υγείας σε ενημερωτική δράση για τους τρικαλινούς Ρομά

20 Δεκεμβρίου 2023

Μία σημαντική ενημερωτική δράση για την Ψυχική Υγεία πραγματοποιήθηκε στα Παραρτήματα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα της 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων (τον Κοινωνικό Λειτουργό κ. Ιορδάνη Ντάσκα και την Επισκέπτρια Υγείας κ. Ευθυμία Κατσαρού). Η υλοποίησή της ανάγεται στην αρχική συνεργασία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ρομά.

Η θεματολογία της ενημερωτικής δράσης πραγματεύονταν τις αγχώδεις διαταραχές και τις διαταραχές διάθεσης, όπως η κατάθλιψη. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε  στους τρόπους διαχείρισης ή/και καταστολής αγχογόνων συμπτωμάτων (stress, άγχος) που επιβαρύνουν την ψυχολογία.

Η ενημέρωση του πληθυσμού Ρομά  αφορούσε το γενικό περίγραμμα της ψυχικής υγείας ενώ ειδική αναφορά έγινε στις αγχώδεις διαταραχές και τις διαταραχές της διάθεσης, όπως η κατάθλιψη. Βασική στοχοθεσία της δράσης ήταν η εξοικείωση με την ψυχική νόσο, η ενημέρωση για τις υποστηρικτικές δομές ψυχικής υγείας και τις παροχές αυτών. Απώτερη επιδίωξη της ενημέρωσης του πληθυσμού ήταν η  ευαισθητοποίηση της κοινότητας των Ρομά σε θέματα προαγωγής της ψυχικής υγείας, η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ο συνολικός αποστιγματισμός των ψυχικών παθήσεων.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία» 2021-2027.

Από το γραφείο Τύπου