Δήμος Τρικκαίων

Θέσεις για πώληση καλαμποκιού - κάστανων

22 Ιουνίου 2016
Σε προκήρυξη θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το τρέχον έτος, προβαίνει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για έξι θέσει για ψήσιμο καλαμποκιών και κάστανων. Οι θέσεις είναι:

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ- ΚΑΣΤΑΝΑ

Μια (1) θέση επί της κεντρικής πεζογέφυρας
Μια (1) θέση επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Μια (1) θέση επί της πλατείας Παλαιού Δεσποτικού
Μια (1) θέση επί της πλατείας του ΟΤΕ
Μια (1) θέση επί της πλατείας Βουβής
Μια (1) θέση επί των οδών Ασκληπιού και Γαριβάλδη

Για την οριστική έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου οι επιλεγέντες υποψήφιοι  καταθέτουν στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας  Δ/νση Γαριβάλδη 8 (κτήριο Πνευματικού Κέντρου του Δήμου), τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).
  2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
  3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τους.

Επίσης οι  επιλεγέντες υποψήφιοι επιδεικνύουν:

  1. i) την άδεια κυκλοφορίας,
  2. ii) την άδεια ικανότητας οδηγού, δική τους ή του προσώπου που τους αναπληρώνει, για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και
  1. iii) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών από τους επιλεγέντες υποψήφιους, για τη χορήγηση της άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, γίνεται εντός προθεσμίας (10) ημερών, από την ημερομηνία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της αρμόδιας Υπηρεσίας  επί των σχετικών αιτήσεων.

 

Από το γραφείο Τύπου