Δήμος Τρικκαίων

Την ανακατασκευή των 13 γεφυρών των Τρικάλων υπέγραψε ο Νίκος Σακκάς

12 Ιουλίου 2023

Το μεγάλο έργο της στήριξης και αποκατάστασης των 13 γεφυρών στον Ληθαίο ποταμό ξεκινά στον Δήμο Τρικκαίων, καθώς ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς υπέγραψε τη σχετική σύμβαση.
Το έργο είναι πολύ σημαντικό για τη στατική αποκατάσταση – ανακατασκευή των 12 γεφυρών και την κατασκευή νέας, αυτή της Μαρούγγαινας.
Όπως τόνισε ο κ. Σακκάς «με το έργο αυτό ο Δήμος προστατεύει τις γέφυρες, αλλά κυρίως προστατεύει τους πολίτες. Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα στοιχεία της πόλης μας, ανακατασκευάζουμε τις 12 γέφυρες, κατασκευάζουμε μια νέα γέφυρα – πρότυπο, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον και αναμορφώνουμε τα Τρίκαλα».
Ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει ήδη από το 2020, οι μελέτες είχαν αναδείξει τις αναγκαιότητες για κάθε γέφυρα χωριστά και ο διαγωνισμός διεξήχθη από τον περασμένο Φεβρουάριο, με το έργο να είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο προϋπολογισμός ανερχόταν σε 3.300.000€ και ο πλήρης τίτλος είναι  «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση». Η σύμβαση υπογράφτηκε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023.

Οι γέφυρες που θα δεχθούν αυτές τις παρεμβάσεις, είναι:

 1. Πεζογέφυρα Κουτσομυλίων
  2. Γέφυρα Τρικκαίογλου
  3. Πεζογέφυρα Πελέκη
  4. Γέφυρα Βουβής
  5. Γέφυρα Γούρνας
  6. Πεζογέφυρα Πίχτου
  7. Πεζογέφυρα Ασκληπιού
  8. Πεζογέφυρα Εθνικής Αντίστασης
  9. Γέφυρα πρώην ΚΤΕΛ
  10. Γέφυρα Γκίκα
  11. Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου
  12. Γέφυρα Αρριανού
  13. Γέφυρα Οδού Καρδίτσης

Οι εργασίες θα είναι οι εξής:
– Τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο

– Αντικαθίστανται κιγκλιδώματα (στις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου και Πίχτου και στην οδογέφυρα Γκίκα), γίνεται καθαρισμός και βαφή όλων των υπολοίπων κιγκλιδωμάτων

– Επικαλύπτονται οι αγωγοί δομών κοινής ωφέλειας, όπου δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να καταργηθούν αγωγοί.

– Τοποθετείται ειδικός νυχτερινός φωτισμός, όπου αυτό είναι εφικτό και απαιτείται.

– Τοποθετούνται ανθοδόχοι και ζαρντινιέρες κατά περίπτωση.

– Χρωματίζονται οι γέφυρες

– Τοποθετούνται καθιστικά δίπλα στην κοίτη του ποταμού ή χαμηλά στο πρανές αυτού.

– Τοποθετείται σύστημα αυτόματης ενόργανης παρακολούθηση των γεφυρών στη γέφυρα Γκίκα, με μετρήσεις για παραμορφώσεις, μετατοπίσεις, δονήσεις, κ.α. Οι μετρήσεις θα παρακολουθούνται μέσω ολοκληρωμένης διαδικτυακής λύσης, σε πραγματικό χρόνο, για καταγραφή και συσχέτιση δεδομένων. Η συγκεκριμένη γέφυρα επελέγη καθώς παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα .

– Δημιουργούνται τοιχογραφίες – murals με επίστρωση για προστασία από βανδαλισμούς.

Η καλλιτεχνική διαμόρφωση αφορά στις εξής γέφυρες:

 • Γέφυρα οδού Καρδίτσης
 • Γέφυρα οδού Αρριανού
 • Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου
 • Γέφυρα Γκίκα
 • Γέφυρα πρ. ΚΤΕΛ
 • Γέφυρα Μαιευτηρίου (Τρικκαίογλου)
 • Τοίχος αντιστήριξης παραπλεύρως του ποταμού στη γέφυρα Κοραή ή Γούρνας

Η θεματολογία των τοιχογραφιών θα ποικίλλει, αλλά βασικός θεματικός άξονας θα είναι η χλωρίδα και η πανίδα που εντοπίζεται στον Νομό Τρικάλων, με έμφαση στο περιβάλλον, την οικολογία, την κλιματική αλλαγή.

Η νέα γέφυρα Μαρούγγαινας

Η νυν γέφυρα, σύμφωνα με τη μελέτη που με πρωτοβουλία του δώρισε στον Δήμο Τρικκαίων ο κ. Κυριάκος Τσαγκούλης, παρουσιάζει ρηγματώσεις και έντονα προβλήματα στατικότητας στα ακρόβαθρα, «προβλήματα τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα καθώς η μη παρέμβαση επιτείνει και αυξάνει την επίδραση των συνεπειών της ανεπάρκειας».

Η νέα πεζογέφυρα θα προσομοιάζει κατά το δυνατόν με την παλαιότερη: δίτοξη με δύο συμμετρικά ημικυκλικά ανοίγματα ελεύθερης υδραυλικής διατομής.
Εκτός από τη νέα γέφυρα, θα γίνει διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού ανάντη και κατάντη από τον άξονα της γέφυρας, καθώς και συμπληρωματικά έργα τοίχων αντιστήριξης, στηθαίων, πτερυγοτοίχων κ.λπ.

Από το γραφείο Τύπου