Δήμος Τρικκαίων

Την ποιότητα του αέρα «μετρά» ο Δήμος Τρικκαίων

28 Νοεμβρίου 2019

Σε μια ακόμη δράση για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων. Από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης των Τρικάλων, μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν στην πόλη.

Μετά τη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, της ποιότητας και ποσότητας των νερών του Ληθαίου, της παροχής στοιχείων για την ποιότητα νερού ύδρευσης, ο Δήμος Τρικκαίων προσφέρει πρόσθετη περιβαλλοντική πληροφορία με τη μέτρηση ποιότητας νερού

Έχοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η περιβαλλοντική αιτία πολλών ασθενειών στα αστικά κέντρα, ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με τη DRAXIS, τοποθέτησε και έθεσε σε λειτουργία τρεις έξυπνους αισθητήρες παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Στόχος, η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τρικαλινών και επισκεπτών.

Οι αισθητήρες είναι ευγενική χορηγία της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., μία ελληνική εταιρεία περιβαλλοντικής πληροφορικής. Οι τρεις αισθητήρες εγκαταστάθηκαν στο αντλιοστάσιο των Τρικάλων, στο Μουσείο Τσιτσάνη, και στο κτήριο του Δημαρχείου.  Εχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και για τους επόμενους τρεις μήνες θα μετρούν τον πιο επιβλαβή για την υγεία τύπο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη σωματιδιακή. Η σωματιδιακή ρύπανση αποτελείται από ένα πολύπλοκο μείγμα πολύ μικρών σωματιδίων στον αέρα, τα οποία είναι εύκολο να καταλήξουν στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας λοιμώξεις. Οι μετρήσεις θα παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στον χάρτη της εφαρμογής Envi4All και συγκεκριμένα στη διεύθυνση envi4all.com/map/trikala

Επίσης, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου trikalacity.gr, στο ειδικό banner ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Το Envi4All

Το Envi4All είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα που παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες κάνοντας χρήση ανοιχτών δεδομένων, δεδομένων που παράγονται από τους χρήστες, και  προγνωστικών μοντέλων. Η πρωτοπορία του Envi4All είναι, όχι μόνο η προσωποποιημένη προσέγγισή του για ομάδες πληθυσμού με διαφορετικές ανάγκες, αλλά και το γεγονός ότι παρέχει αξιόπιστη πρόγνωση της ποιότητας του αέρα με την εφαρμογή μοντέλων χαμηλής κατανάλωσης υπολογιστικών πόρων. Το Envi4All είναι διαθέσιμο τόσο ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, όσο και μέσω της ιστοσελίδας http://envi4all.com. Νέα εξελιγμένη έκδοση της εφαρμογής αναμένεται να διατεθεί δωρεάν στις αρχές τους 2020.

 Από το γραφείο Τύπου