Δήμος Τρικκαίων

Τις σχολικές αυλές καθαρίζει ο Δήμος Τρικκαίων

19 Σεπτεμβρίου 2023

Μπορεί η έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχει αναβληθεί ήδη δύο φορές, αλλά ο Δήμος Τρικκαίων φροντίζει για την καθαριότητα των σχολείων. Σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΤ, βυτιοφόρο της επιχείρησης καθαρίζει τις σχολικές αυλές από τα υπολείμματα της λάσπης και της σκόνης που δημιούργησε η θεομηνία.
Το βυτιοφόρο κινείται τμηματικά, ανά περιοχή και συγκροτήματα σχολείων, προκειμένου να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες, όποτε γνωστοποιηθεί η νέα απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το έργο της καθαριότητας είναι μεγάλο λόγω της πλημμύρας και  υλοποιείται παράλληλα με τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας στους δρόμους.
Επίσης, ο Δήμος Τρικκαίων μεριμνά και για θέματα που ανέκυψαν συνολικότερα στα διδακτήρια, αφού οι σχετικές συντηρήσεις είχαν ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου, βάσει προγραμαμτισμού και πριν ξεσπάσει η θεομηνία.

Από το γραφείο Τύπου