Δήμος Τρικκαίων

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων στη Ρουμανία με το πρόγραμμα Erasmus+

16 Μαΐου 2016
Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετείχε στην 4η και τελευταία συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Open doors for non-formal education”, που πραγματοποιήθηκε στην Κράιοβα της Ρουμανίας από 6-10 Μαΐου 2015.

Το πρόγραμμα αυτό που βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο της υλοποίησής του, εντάσσεται στη δράση ΚΑ2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, και συμμετέχουν επίσης σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ρουμανία, την Πολωνία, την Λιθουανία, την Ολλανδία και την Τουρκία.

Κοινό χαρακτηριστικό των συμμετεχόντων της σύμπραξης είναι το μειωμένο  κίνητρο των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία και η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την κινητοποίηση και την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας που θα κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη και ουσιαστική. Η χρήση μη τυπικών μορφών μάθησης αποτελεί το κύριο εργαλείο για την ενίσχυση της διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δημιουργείται το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εφαρμογή της μέσα στην τάξη αλλά και σε μια σειρά από καινοτόμες δραστηριότητες και προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο σχολείο. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει στόχο την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού και υποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και σαν θεσμό που προάγει την διαπολιτισμικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων που συμμετείχαν στην συνάντηση αυτή είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν σχολεία, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής μορφής μάθησης ενώ παράλληλα πήραν μέρος σε μια σειρά από πολιτιστικές δραστηριότητες που οργάνωσαν τα 2 σχολεία και το γραφείο Συμβούλων της πόλης Κράιοβα της Ρουμανίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα με την συνάντηση πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο για την παρουσίαση και την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, στο οποίο οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων παρουσίασαν τις δικές τους καλές πρακτικές διδασκαλίας καθώς και τις δράσεις που υλοποίησαν στα δύο χρόνια του προγράμματος.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος καθώς και το παραγόμενο υλικό παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο  http://nonformalopendoors.eu/ .

?
?