Δήμος Τρικκαίων

"Το αίσχος του Κολυμβητηρίου": Αλλο Τρίκαλα, άλλο Τρίπολη, το 1978

7 Νοεμβρίου 2018

Την Πρωτοχρονιά του 1978 ο αείμνηστος Σπύρος Μπονώτης με επιστολή του στις τοπικές εφημερίδες καταγγέλλει τον διαχωρισμό προνομιούχων και παραπεταμένων με αφορμή για τη μη λειτουργία του Κολυμβητηρίου Τρικάλων.

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια μια επιστολή του συμπολίτη κ. Σπύρου Μπονώτη, που ξαναφέρνει στην επιφάνεια το παλιό κι’ οξύ πρόβλημα του διαχωρισμού της ελληνικής επικράτειας σε προνομιούχους και παραπεταμένους από πλευράς πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.

Είναι πράγματι, τουλάχιστο, εξοργιστικό το καταγγελλόμενο με την επιστολή γεγονός πως το κλειστό γυμναστήριο του αθλητικού κέντρου της Τρίπολης, που άρχισαν να κατασκευάζονται μαζί με το δικό μας, αποπερατώνεται και θα λειτουργήσει μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ στην πόλη μας, το κολυμβητήριο και μόνο ούτε λειτούργησε ούτε σκεπάστηκε, ούτε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την μελέτη έγιναν. Αυτό μεταφράζεται σε αδιάκοπη χρηματοδότηση του Αθλητικού Κέντρου της Τρίπολης και σε ανύπαρκτο ενδιαφέρον για το Αθλητικό κέντρο Τρικάλων. Ένα λοιπόν, ακόμα αίσχος διαχωρισμού και εύνοιας των Πελοποννησίων, για την οποία κάποτε πρέπει να αντιδράσουμε σοβαρότερα από υπομνήματα και σχόλια.

Να, και η επιστολή του κ. Μπονώτη, που θέτει επί τάπητος το πρόβλημα:

Κύριε Διευθυντά,

Προ ημερών διάβασα στις εφημερίδες ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αποπεράτωση του κλειστού Γυμναστηρίου του ’Αθλητικού Κέντρου της Τριπόλεως μέχρι του προσεχούς Ιουλίου.

Διά τους μη γνωρίζοντας, το Γυμναστήριο τούτο είναι το δεύτερον τμήμα ενός ενιαίου έργου που θα τεθεί εν λειτουργία εκεί, διότι το πρώτον, το Κολυμβητήριο, λειτουργεί από καιρό.

Επειδή κατά κάποιον τρόπον ζηλεύω την τύχη των Πελοποννησίων αποφάσισα να γράψω δύο λόγια μήπως τούτο αποτελέσει αφορμή αναλήψεως ωφελίμων πρωτοβουλιών. Άλλωστε πολλά εγράφησαν επ’ αυτού τελευταία χωρίς όμως να δοθεί εκκίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και χωρίς, επομένως, κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ως γνωστόν, το 1969, παραγραμματίσθηκε η κατασκευή δύο Αθλητικών Κέντρων σε όλη την επικράτεια. Του ενός στην Τρίπολι και του άλλου στην πόλη μας προϋπολογισμού, τότε, έκαστου 34 εκατομμυρίων δρχ. Προεβλέπετο δε η εντός αυτών κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου, κλειστού Γυμναστηρίου, Κολυμβητηρίου διά τους μη γνωρίζοντας κολύμβηση, γηπέδων βόλεϊ, μπάσκετ κλπ. όλα δε αυτά συνδεδεμένα , οργανικώς και λειτουργικώς μεταξύ των εις ένα αρμονικό σύνολον αισθητικής Αρχιτεκτονικής.

Βεβαίως δυσκολίες υπήρξαν πολλές από το ξεκίνημα ακόμη του έργου. Καταβάλλετο όμως σύντονη προσπάθεια και πάντοτε υπερπηδούντο διότι ο σκοπός ήταν ένας: να φτάσουμε στο τέρμα. Πολλοί αυτό δεν το ήθελαν. Εις τα χέρια μας, άλλωστε, ευρίσκετο υπόμνημα έντονου διαμαρτυρίας παραγόντων της Καρδίτσης προς τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού εις το όποιον υποστηρίζετο ότι αρκετά ηυνοήθη η πόλις των Τρικάλων με το αποπερατωθέν Στάδιον και κατά συνέπεια δεν εχρειάζετο και το Κολυμβητήριο το όποιον, κατ’ αυτούς, έπρεπε να γίνει στην πόλη των.

Εν πάση περιπτώσει όμως αυτήν την στιγμήν δεν έχει καμία σημασία η αναδρομή εις το παρελθόν. Πρωτεύει να τεθεί εν λειτουργία το έργον το συντομότερο. Αλλά εννοείται όχι, με κανένα τρόπο, υπό την σημερινή του μορφή.

Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες του τι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν όλα εγκεκριμένα και αποφασισμένα στην Γ.Γ· Αθλητισμού πλην όμως ο σχετικός φάκελος κοιμάται εις τα αρχεία της. Καιρός είναι να ξυπνήσει.

Δεν μένει λοιπόν παρά η υλοποίηση των προγραμματισθέντων και αποφασισθέντων. Τότε θα γίνουν όλα μέχρι της τελευταίας λεπτομέρειας και η πόλη μας θα αποκτήσει ότι της λείπει και ότι δικαιούται.

Εκείνο που χρειάζεται, κατά συνέπεια, είναι τα χρήματα Προς τούτο μόνον μία λύση υπάρχει: Οι πέντε βουλευταί μας, όλοι μαζί, να πηγαίνουν στην Γ, Γ. Αθλητισμού επί της Πανεπιστημίου 25 και να μη φύγουν απ’ εκεί αν δεν πάρουν τις ανάλογες πιστώσεις. Και βεβαίως, αυτές, δεν θα αφορούν μόνον την λειτουργία του Κολυμβητηρίου, όπως είναι αυτήν την στιγμήν ανοικτό, αλλά το σύνολον του έργου ήτοι: Κλειστόν Κολυμβητήριον, κλειστόν Γυμναστήριον και διάφορα γήπεδα αθλοπαιδιών.

Δεν θα απαιτήσουν τίποτε πέραν των όσων εδόθησαν στην Τρίπολι και τα όποια είχαν προγραμματιστεί να δοθούν & στην πόλη μας.

Φιλικότατα

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ


Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1978 βρέθηκε στις τοπικές εφημερίδες πρωτοσέλιδα η παρακάτω καταχώρηση για το ίδιο θέμα.

                     Για την αντιγραφή: Σ.Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ